Cümleler doğrudur sen doğru isen, Doğruluk bulunmaz sen eğri isen.

Bu dünyaya inanma, vefasın bulam sanma. Ömrün veren ziyana, çoğu pişman içinde.

Ben sevdiğimi demez isem, sevmek derdi boğar beni.

Akıl bir kişidir, Allah'a bakar. Uyarsan akla uy, ol buhl'ı (cimriliği) yakar.

Durulduğu zamanları olur insanın, yorulduğu zamanlar olduğu gibi, ama ömür götüren kırıldığı zamanlardır.

Eğer hor eğer hürmet kişiye sözden gelir. Zehr ile pişen asi yemeğe kim gelir.

Dil söyler kulak dinler, kalp söyler kainat dinler.

Edebim elvermez edepsizlik edene, Susmak en güzel cevap, edebi elden gidene.

Zulum ile abad olanın akıbeti berbad olur.

Sabır saadeti ebedi kalır Sabır kimde ise o nasib alır.

Yunus sözü alimden, zinhar olma zalimden, korkardın ölümden, cümle doğan ölmüştür.

Miskin Adem oğlanı, nefse zebun olmuştur. Hayvan canavar gibi, otlamağa kalmıştır.

Ey hayat ırmağından su içenler! Gelin soralım canlara ki güzelliği ne oldu da gidiyor. Ben hep seninim diyordu, şimdi neyi buldu da gidiyor?

Dünya yalan kardeşim, dünya yalan! Var mı yalan dünyada bakî kalan. Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan.

Ölümden ne korkarsın, korkma ebedi varsın.

Dağa düşer kül eyler, gönüllere yol eyler, sultanları kul eyler, hikmetli nesnedir aşk.

İşitin ey yarenler! Aşk bir güneşe benzer. Aşkı olmayan gönül, misal-i taşa benzer.

Bu dünyaya gelen gider. Yürü fani dünya, sana gelende gülmüş var mıdır?

Hoştur bana senden gelen. Ya gonca gül yahut diken. Ya hayattır yahut kefen. Nârın da hoş, nurun da hoş. Kahrın da hoş, lütfun da hoş.

Cennet cennet dedikleri, birkaç köşkle birkaç huri. İsteyene ver onları, bana seni gerek seni.

Eğer bir müminin kalbin kırarsan hakka eylediğin secde değildir.

Hiç hata yapmayan insan, hiçbir şey yapmayan insandır. Ve hayatta en büyük hata, kendini hatasız sanmaktır.

Bir bahçeye giremezsen, durup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme.

Olsun be aldırma yaradan yardır. Sanma ki zalimin ettiği kârdir.. Mazlumun ahi indirir sâhi.. Her şeyin bir vakti vardır.

Nefistir seni yolda koyan, yolda kalır nefse uyan. Sabır saadeti ebedi kalır sabır kimde ise o nasib alır.