Nihayetinde

Kabullenmişti iğde ağacı,

Bir iğde ağacı olmadığını.

Bütün ruhuyla iman etmişti buna

Şimdi ise kök salacak toprağa

Onu bu yaman çelişkisiyle

Büyütecek, besleyecek

Köklerini derine çekecek

Bir toprak parçasına ihtiyacı vardı sadece,

Gündüz ve gece.

Alice