Kadınların en çok sorguladıkları soruların başında, tartışmalarda erkekler neden cevap vermez, neden susarak gider, erkekler neden konuşmaz, sessiz kalır gelir. Çünkü biz kadınlar konuşmadan yapamayız. Karşı cinsimiz olan erkekleri haliyle bu konuda hiç anlamıyoruz. Peki yaşanılan ilişkilerde erkekler neden susan taraf oluyor; bunun bir nedeni var mıdır? Seven erkek susar mı ya da sevmeyen erkek susar mı? İlişki esnasında tartışan erkekler neden bu kadar tepkisiz kalır?

 

 

Seven Erkek Susar mı?

İlişkilerde yaşanan sorunlarda erkekler genellikle sessiz kalan taraf oluyor. Aşık olan erkeklerin sessiz kalmalarının nedeni, tabi ki sorunu çözmek istememelerinden ya da sorunları umursamamalarından kaynaklı değil. Ancak bu konuda çoğu zaman yanlış anlaşılırlar. Kadınlar da erkeklerin hep sorunlardan kaçtıklarını düşünür. Sürekli sorunun sahibi olan iki taraftan, erkekler sorundan kaçan taraf olarak algılanır. Hatta çoğu zaman bu konuda suçlanır. Ağız dolusu laflara da maruz kalırlar.

 

Biliyor musunuz erkekler neden sessiz kalırlar? Çünkü erkeklerin sessiz kalmasının en önemli sebebi karşılıklı konuşarak sorunların çözüleceğine inançlarının olmadığından kaynaklıdır. Öyle ki ilişkilerin sorunlarını masaya yatırdıklarından, ilişkinin dinamikleri tartışılmaya başlandığında, kadınlara karşı dezavantajlı taraf oluyorlar. Kadınlar bu konuda erkeklere göre oldukça güçlüdürler. Bundan dolayı erkeklerin kadınlar karşısında hiç şansı yok gibidir; erkekler hep geri çekilir. Tabi tek bir nedene bağlamakta doğru olmaz. Bunun altında yatan onlarca sebep vardır. Bir diğer neden ise, toplumsal yapılarından kaynaklı cinsiyet kurallarına takılıp kalmalarıdır. Tartışmak işi genellikle kadınsı bir eylem olarak görülür ve böylelikle erkekler konuşmamayı tercih ediyor. Hatta çok konuşan erkek için doğru bir söylem olmasa da “ne kadın gibi konuşuyorsun” bile denir. Bu sebepten kaynaklı olarak erkekler, tartışmanın içine çok fazla katıldıklarında kendileriyle alay edileceği ya da kadınlara benzetileceği düşüncesine kapılabilirler. Bu tip asırlardır gelen cinsiyetçi düşünceleri aşmak bir hayli zor olduğu için erkekler genellikle sessiz kalmayı seçiyor.

 

Erkeklerin sorunlar karşısında suskun kalmasının sebeplerinden biri de, kendilerine savunma savunma fırsatının verilmediğinden dolayıdır. Dikkatinizi çekmiştir erkekler çoğu zaman tartışmalarda haklı olmaları / haksız olmaları fark etmeksizin kendilerinin haksız çıktıklarını ifade etmişlerdir. Kadınların yapısı gereği daha önce yaşanan ya da söylenmiş olan şeyleri sürekli olarak kafasında kurmaları, kelimesi kelimesine bile hatırlamaları, atlamamaları, erkeklerin kendini savunma şansını bir hayli azaltıyor. Aynı zamanda, önceden konuşulup da bir sonuca varılan sorunların kadınlar tarafından sürekli olarak önlerine çıkarılması da onları oldukça geriyor. Bundan dolayı,”çözsek bile nasıl olsa ısıtılıp tekrar önüme konulacak” düşüncesine kapılıp, susmayı tercih ediyor.

 

 

Erkekler Neden Susmayı Tercih Ediyor?

Peki bir erkek neden susar? Erkeklerin susmalarının önemli bir nedenin başında kızgın olmaları geliyor. Birçok erkeğe göre öfkelendiklerinde; rencide edildiklerinde, eleştirildiklerinde, saygısız olarak atfettiğinden, yalnız kaldıklarında yahut üzüldüklerinde verdikleri tepkilerdir. Erkekler çoğu zaman öfkelerinin neden kaynaklandığını anlamayabilirler. Bunun için susmak onlar için güvenli bir limandır. Bundan dolayı sessiz kalmak onlar için en doğru seçenektir. Biliyoruz ki erkeklerin susmaları, sessiz kalmaları kadınları adeta çileden çıkarıyor.

 

Erkekler sevdiği kadına karşı genellikle susmayı tercih ederler. Bu onu umursamadığından değil ona değer verdiğinden kaynaklıdır. Eğer konuşursa karşısındaki kadını kıracağından korktuğu için susmayı tercih ederler. Erkekler hakkındaki genellemeler de tabi ki bir yere kadardır. Kim bilir belki de susmak erkeğin karakteri gereği olabilir. Yani erkek kadın fark etmez, suskunluk, konuşkanlık kişinin karakteriyle ilgili kavramdır. Kişinin geçmişinde neler yaşadığını ya da neden sustuğunu bilemeyebiliriz çünkü bazen bunun altında yatan birçok neden olabilir. Mesela kişinin geçmişinde yaşadıkları...

 

 

Seven Erkekler Ne Zaman Susar?

Erkekler genellikle sessizliğe bürünmeyi tercih ederler. Öyle ki erkeklerin de suskunluklarının altında söylemek istediği birçok şey barınır. Erkekler işte bunlardan dolayı susar;

 

 

Erkek incinirse ya da incitmekten korkarsa susar;

Anlatacak bir şeyi yoksa;

Gitmeyi kafasına koymuşsa;

Vazgeçtiği zaman;

Sinirlendiği zaman,

Söyleyeceği sözler ağır geldiği zaman,

Umursamıyorsa,

Üzgün olduğunda,

Sıkıntılı olduğu zaman,

 

 

Gerçekten Seven Erkek Susarak Gider Mi?

Yukarıda da belirtiğimiz gibi erkeklerin çoğu sevdiği ya da değer verdiği kadını incitmemek için susmayı tercih eder. Ancak tek neden bu değildir. Bunun altında başka sebepler de aramakta fayda vardır.

 

Bir ilişkide aniden çekip giden erkeklerin kişisel olarak birbirinden farklı nedenleri olmakla birlikte birçok erkeğe göre bu bağlanmak korkusu ile ilişkilidir.

Doğal farklılıkları dolayı bir insana tamamen bağlanıp, kendini tek bir kişiye adayıp diğer uğraşlarından vazgeçmek erkekler için bir hayli zor durumdur. Diğer yandan da evlenmeyi daha sonraki yaşlara erteleyen erkekler, kadınların evlilik yönündeki baskılarından dolayı uzaklaşabiliyor.

İlişkinin ciddiye gittiğini görmesi ya da bu konuda kadının ileriye dönük isteklerinin olduğu durum erkeklerin sessizce çekip gitmesine neden olabiliyor.

Duygularını açıklamakta zorlanan erkek, neden ayrılmak istediğini kadına ifade etmek yerine ‘Kırmak istemiyorum, nasıl olsa anlar’ diyerek bir anda ortadan kayboluyor. Oysa ki bilmiyor bu durumun karşısındaki kadını daha da kırdığını.

 

 

Erkeklerin Susmasının Sebepleri

İşte, erkeklerin susmalarının nedenini bir de onlardan dinleyelim. Sorduğumuz birkaç erkeğin verdiği cevap bu yöndeydi;

 

"Eğer size karşı bir hata yaptıysa ve bunun farkındaysa susar. Öyle ki sizi daha fazla kırmamak ve üzmemek için çekip gider ama insanlar konuşarak anlaşır. Susarak bugüne kadar kimse bir yere varamamıştır. Sorunlarımızı karşılıklı paylaşarak konuşamıyorsak zaten o ilişki çoktan bitmiştir."

"Kızlara göre, erkekler yaşadıkları çoğu şeyi içlerinde yaşarlar. Karşı cins tarafından, erkekler bu özelliğinden dolayı oldukça eleştirilirler. Erkeklere göre bu durum bir anlık bir durum değil birkaç aydır düşünülen bir şeydir. Yani öyle her şey sandığınız gibi bir anda olmuyor. Bu durumlarda da konuşmak bir hayli zor geliyor. Bir erkek ne diyecek ki seninle de olmuyor sensiz de mi olmuyor diyecek. En iyisi daha çok incinmeden ve incitmeden çekip gitmeyi tercih edebilir."

"Fuzuli dediği gibi; söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil. Tesiri olmayacağını, bir şeyin değişmeyeceğini biliyorsak, en önemlisi bence ayrılık esnasında manzaranın çirkinleşme ve anıların tahrip olma ihtimalinden dolayı bizler çekip gideriz."

 

 

Seven Erkek Neden Susar?

Kadınlar her fırsatta duygularını dile getirirken erkekler ise mantıklarıyla hareket ederler çünkü ona göre, apaçık duygularını dile getirmek zayıflık olarak görülür.

 

Erkekler çok hevesli görünmek istemedikleri için sürekli aramaz ve sessiz kalmayı tercih eder.

Erkekler de kadınlar kadar duygusaldırlar. Ancak bunu toplum içinde yaşayamazlar çünkü toplumun onlara öğrettikleri budur. Bundan dolayı duygularını yansıtmayı sevmezler.

Erkekler bunu kadınların hoşuna gitmek için yaparlar. Birçok erkek, hoş erkeklerin sonunculukla bitirdiğini ve belli bir düzeydeki kadınların kötü çocuk istediklerine inanırlar.

Zayıf görünürseniz, insanlar sizi kullanırlar. Bazı erkekler, duygularını belli etmesi halinde kadının bunu kullanacağını söyler.

Bunların yanında sizi sevmiyor ya da önemsemiyorsa da sessiz kalır. Belki de sizden sakladığı önemli şeyler vardır ve bunu size anlatamadığı için de susmayı tercih ediyordur. Bizden söylemesi erkek sustuğu zaman ona biraz zaman veriniz. Onu suçlayıcı olarak değil, (neden bu şekilde davranıyorsun demektense) sorunun varsa bana anlatabilirsin şeklinde yaklaşmak daha doğru olacaktır. Böylelikle onun size bu şekilde davranmasını, sorgulamak yerine sizin onu önemsediğinizi algılayıp bundan dolayı kendini ifade edecektir.

 

 

Not: Erkeklerin sessizliklerinin nedenlerini anlatmak için sayfalarca yazan kişiye kadın denir. Kadınlar işte böyledir. Erkeklerin sorunlarını erkeklerden daha çok düşünen ve dile getirendir. Kim bilir belki erkekler bu kadar sessiz kalmayı tercih etmeselerdi kadınlar da bu kadar çok konuşmayacaktı.