Gezilerinde gördüğü yerleri ve insanları anlattığı Heredot Tarihi olarak bilinen eseriyle tanınır.

M.Ö. 484’te Bodrum (Halikarnas) da dünyâya geldi. Âilesi Perslere bağlı olan Halikarnas Tiranı Ligdamisle ile çatıştığı için Sisam’a göç etmek zorunda kalmıştı. Herodot bundan sonra uzun yolculuklara çıktı. Doğu Anadolu’yu dolaşıp Mısır’a, İran’a gitti. Bütün Yunanistan’ı, Libya’yı ve Güney İtalyanın yunan şehirlerini gezdi.

Eserleri Yunan tarihi için bir hazine niteliğindedir. Özellikle Yunan-Pers savaşları hakkında yazdığı eserler o dönemlerle ilgili bizlere ışık tutmaktadır. Heredot ayrıca eserlerinde Atina ve Yunanistan'a bağlılığını, tarafsız ve hoşgörülü bir insan olduğunu göstemiştir.

 

Herodot Tarihi yazılışından yüzyıllar sonra, Hellenistik dönemde bir İskenderiyeli yayıncı tarafından büyük ustalıkla dokuz kitaba bölünmüştür.lk üç kitap Asya'da, İkinci üç kitap Avrupa, üçüncü üç kitap da Yunanistan'da geçen olayları hikâye etmekte; ilk üç kitapta Persler ağır basmakta, son üç kitapta Yunanlıların Thermopylae yenilgisinden sonra, Salamis, Plataea ve Mycale zaferleri anlatılmaktadır.Perslerin İskitye ve İyonya yenilgileri, Yunanlıların Marathon yenilgisi. Pers hükümdarları bakımından; ilk üç kitapta Kyros ve Kambyses ile Darius'un başa geçişi, ikinci üç kitapta Darius, üçüncü üç kitapta da Kserksess istilası hakkında bilgi toplayıp, ilkin bu kitapların son üçünü yazdığı, baştaki altı kitabı ise daha sonra hazırladığı anlaşılmıştır.