Beyaz yakalı dünyasındaki yöneticilerin büyük bölümü, henüz pazar araştırması ile pazarlama araştırması arasındaki farkı tam anlamıyla kavrayabilmiş değil. Şöyle ki, eğer araştırmanız belirli bir hedef kitleyle sınırlandırılmışsa ve bu hedef kitlenin davranışlarıyla ilgili derinlemesine bir araştırma yapmanız gerekiyorsa bu, pazar araştırmasıdır.

Pazarlama araştırması ise pazar araştırmasını da kapsamakla birlikte çok daha geniş bir müşteri yelpazesine dayalı olarak yürütülür. Aynı zamanda, yeni ürün araştırmaları ve dağıtım yöntemlerine dair bilgi toplamak istiyorsanız da pazarlama araştırması yapabilirsiniz. Son olarak aradaki farkın daha iyi anlaşılabilmesi için; pazarlama araştırmasının pazar araştırmasının aksine yalnızca hedeflenen müşterilerin kim olduğuna dair bilgi toplamak amacıyla yapılmadığını, bununla birlikte bir şirketin pazarlama sürecinin araştırılmasıyla da ilgili olduğunu söyleyebiliriz. 

Pazarlama Araştırmasının 3 Temel Avantajı

Pazarlama araştırması sayesinden pazarlama stratejilerinizi çok daha doğru bir şekilde yönlendirmenizde faydalı olacak verileri elde edebilir ve pazarlama hedeflerinize çok daha kolay ve etkili bir şekilde ulaşabilirsiniz. Pazarlama araştırmasının size sağlayacağı diğer avantajlar ise şu yöndedir;

İletişimi Güçlendirir: Edindiğiniz bilgiler ile mevcut müşterileriniz ve potansiyel müşterilerinizle aranızdaki iletişimi kuvvetlendirmenizi sağlar.

Fırsatları Belirler: Pazarlama araştırması size fırsatların nerede olduğunu gösterir ve yalnızca üst düzey fırsatların değil aynı zamanda kolay bir şekilde fırsata çevirebileceğiniz durumları da fark etmenize yardımcı olur.

Riskleri Düşürür: Riskleri azaltmanızda size yardımcı olacak detaylı bilgiler sağlar.

Pazarlama Araştırmanızda Takip Etmeniz Gereken Adımlar

1- Problem Tanımı

Öncelikle, araştırmanızın odak noktası olacak problemi belirleyin. Örneğin neden Ege Bölgesi’ndeki satışlar yükselmekteyken, Türkiye’nin diğer bölgelerinde sıkıntılı bir durum söz konusu? gibi sorular sorun.

2- Veri Toplama Yöntemleri

Bu aşamada, probleminizi çözebilmeniz için en doğru şekilde veri toplayabileceğiniz yönteminin ne olduğunu belirleyin. Anket çalışmaları, telefon görüşmeleri ya da odak grup çalışmaları izleyebileceğiniz yollardan birkaçı olabilir.

3- Örneklem Yöntemi

Örneklem, bilgiyi toplayacağınız altkümedir. Araştırma evrenini temsil eder ve araştırma sonunda tüm evreme genelleme yapılır. Bu aşamada, hangi örnekleme yöntemini kullanacağınıza karar vermelisiniz. Bunlar rastgele (Random) örnekleme, doğal örnekleme ya da benzer unsurları içeren bir örnekleme olabilir.

4- Veri Analizi

Verileri nasıl analiz edeceğinizi, verilerin analizini yaparken herhangi bir yazılım kullanıp kullanmayacağınızı ve sonuçların ne kadarının doğru olması gerektiğini belirlediğiniz adımdır.

5- Bütçeyi ve Zaman Sınırını Belirleme

Araştırmanız için ne kadar bütçe ayırmayı planladığınızı ve araştırmanızın ne kadar kısa sürede tamamlamanız gerektiğini belirleyin.

6- Veri Toplama 

Bu aşamada 1 ve 5. adımlardaki cevaplara dayalı olarak veri toplamaya devam edilmesi ve verilerin biriktirilmesi denilebilir.

7- Veri Analizi

Altıncı adımda bahsettiğimiz toplanan verilerin analizlerini yapılması sürecini yönetmeniz gerekiyor.

8- Hata Kontrolü

Topladığınız verilerde herhangi bir hata olup olmadığını kontrol edin. Bu hatalarınızın örnekleme yöntemiyle ya da veri toplamayla alakalı olabileceği gibi analitik hatalardan kaynaklı da oluşabileceğini unutmayın.

9- Rapor Hazırlama

Pazarlama araştırmanızın son aşaması olarak, elde ettiğiniz bulguları rapor haline getirin. Ayrıca, raporunuzun çeşitli tablo ve çizelgelerden ya da diagramlardan oluştuğundan emin olun.