Özgüven eksikliği, değersizlik ve yetersizlik duygusu ile beslenen olumsuz bir durumdur. Bu durum bazen eleştirel bir aile ortamından kaynaklanabilir ve çocukluktan itibaren kaygıya eğilimli kişilik yapısı, okul ve iş hayatında başarısızlıklar gibi belirtilerle kendisini gösterebilir. Özgüven eksikliği kişilerin sadece özel yaşamlarında problemlere neden olmaz; aynı zamanda iş yaşamlarını da olumsuz yönde etkiler. Eğer siz de iş yerinde kendinizi özgüvensiz hissediyorsanız, bunun pek çok sebebi olabileceğini unutmayın. Kendinizi o iş için yetersiz bulmanız, iş arkadaşlarınız veya yöneticiniz tarafından yargılanmaktan korkmanız buna sebep olabileceği gibi; yöneticiniz veya şirketiniz de özgüveninizi zedeliyor olabilir. Önemli olansa özgüven eksikliğinin sebebini veya sebeplerini tespit etmek ve bu sebepleri zamanla ortadan kaldırarak kendinize olan güveninizi tazelemeniz, yeniden kazanmanızdır. Peki, özgüven eksikliğini çözmezsek ne gibi problemlerle karşılaşabiliriz? İşte özgüven eksikliğinin iş hayatına olan olumsuz etkilerinden bazıları!

 

 

Motivasyon kaybı

Sebebi her ne olursa olsun özgüven eksikliği yaşıyorsanız, bu durum iş hayatınıza direkt olarak yansıyacaktır. İş ortamında rahat edemeyecek, sizi geliştirecek iş ve projelere daima kaygıyla yaklaşacak, sonuçta da sürekli olarak strese maruz kalacaksınızdır. Tüm bunlar ise motivasyonunuzu zamanla kaybetmenize; çalışma isteksizliğine ve beraberinde başarısız olmanıza sebep olabilir.

 

 

Başarısız sosyal ilişkiler

Özgüven eksikliği, kişinin otorite karşısında konuşmasını ve topluluk önünde sunum yapmasını ciddi şekilde zorlaştırabilir. Bunun sebebi, kişinin kendine dair olumsuz yargılarının olması ve çevresindekilerin de kişiyi o şekilde algıladığını sanmasıdır. Tüm bu duygular, kişinin üzerindeki baskıyı artırır ve bu da iş yaşamındaki sosyal ilişkileri olumsuz yönde etkiler.

 

 

Tükenmişlik hissi

Özgüven eksikliği yaşayan kişiler, kendilerini iş yaşamında sürekli yetersiz görürler. Bu da zamanla, etraftaki kişilerin kendilerinden üstün niteliklere sahip olduklarını düşünmelerine sebep olur. Bu nedenle, ilişkilere sınır koyamaz ve insanlara "Hayır!" diyemezler. Sonuçta kişinin tükenmiş, bezmiş hissetmesi kaçınılmazdır.

 

 

Hedeflerine ulaşmakta zorlanma

Özgüven eksikliğinde, kişi kendisi ile ilgili sürekli olumsuz çıkarımlarda bulunur ve değersizlik hissi ile birlikte kafasında çeşitli senaryolar kurar. Bu durum ise neye ihtiyaç duyduğunu tam anlamıyla ifade edememesine sebep olacaktır. Kişi kısır döngüden çıkamayacak, tükenmiş hissedecek ve sonuç olarak kariyerinde hedeflediği noktaya ulaşması zorlaşacaktır. Öyle ki özgüven eksikliği, birçok kişinin kariyerini yarıda bırakmasına bile neden olabilir.

 

 

Eleştiriye kapalı olma

Özgüven eksikliğinin iş hayatına olabilecek olumsuz etkilerinden biri de eleştiriye kapalı olma, hatta tahammül edememe olarak karşımıza çıkmaktadır. İş yaşamında, kişinin kendisini geliştirebilmesi için eleştiriye açık ve anlayışlı olması şarttır. Oysa özgüven eksikliği yaşayan kişiler, sürekli kendileriyle ilgili olumsuz düşünceler içerisinde oldukları için eleştiriye karşı son derece hassas olabilir ve eleştirileri kişisel algılayabilirler. Bu da motivasyon ve verimlerinin düşmesine, kişilerle çatışma içerisine girmelerine sebep olacaktır.

 

 

Risk alamama

Özgüven eksikliği yaşayan kişiler, kariyerlerini bir adım öteye taşıyacak fırsatları risk almaktan korktukları için kaçırabilirler. O işi başaramayacakları düşüncesine kapıldıkları oldukları için sorumluluk almaktan kaçınırlar. Bu da zamanla önemli fırsatların kaçırılmasına ve kişinin sürekli strese maruz kalarak risklerden kaçınmasına sebebiyet verebilir.

 

 

Kararsızlık

Özgüven eksikliği, beraberinde karar almada zorluk yaşamayı da getirir. Kişiler sürekli kendi zihinlerinden senaryolar kurdukları için en basit konularla ilgili bile karar almakta zorlanabilirler. İş hayatında kararsızlık ise beraberinde başarısızlıkları getirebilir. Bu nedenle özgüven eksikliğinin nedenlerinin tespit edilmesi ve bu yolda pozitif adımlar atılması çok ama çok önemlidir.