Amerikanın New York şehrindeki Liberty adası üzerinde bulunan Özgürlük heykeli, dünyanın en tanınan heykellerinden birisidir ve adeta Amerika ile özdeşleşmiştir. New York limanına gelenler, ilk bu heykeli görmektedir. Heykel Paris’te yapılmış ve 4 Temmuz 1884‘te Fransızların 100. yıl hediyesi olarak Amerika devletine verilmiştir.

Heykel 350 parçaya bölünmüş ve 214 sandık içinde New York limanına ulaştırılmıştır. Parçalar 4 ayda yeniden birleştirilmiştir. Amerikalı mimar Richard Morris Hunt tarafından tasarlanan ve 47 metre yüksekliğindeki kaidenin üzerine yerleştirilmiştir. 28 Ekim 1886’da Başkan Grover Cleveland tarafından binlerce kişinin katılımıyla açılışı gerçekleştirilmiştir. Heykelin boyu 46 metredir, kaideyle birlikte yüksekliği 93 metre ve ağırlığı ise 225 tondur. Heykelin beli 10.6 metre, ağzı 91 santimetre ve meşaleyi tutan kolu ise 12.8 metredir. Sadece işaret parmağı bile 2.4 metre uzunluğundadır. Ayaklarındaki kırılmış zincirler, özgürlüğe kavuşmayı temsil eder. Sol elinde ise üzerinde Amerikanın bağımsızlık günü olan 4 Temmuz 1776 tarihinin kazılı olduğu kitabe vardır. 7 Oklu tacı, 7 kıta'ya yayılan özgürlüğü temsil eder. Buraya gelenler heykelin tacına çıkmak için heykelin içindeki dönen merdivenlerden yararlanır. Bu süreç, 12 katlı bir binaya çıkmak ile eşdeğerdir.

Özgürlük heykelinin kaidesinde Amerikaya göçün hikayesini anlatan bir müze bulunmaktadır. 1972’de açılan müze Amerikan yerlilerinin, yeni dünyaya köle olarak getirilen Batı Afrikalıların, 19. yüzyılda gelen İtalyan, Yahudi, Slav, Alman ve İrlanda asıllı bir çok farklı insan topluluğunun serüvenini anlatan fotoğraflar, çizimler, maketler ve video görüntüleri içerir. 1892’den, 1954’e kadar çeşitli ırk, dil ve dinden gemiler dolusu insan toplulukları buraya ulaşmış ve birlikte yeni bir yaşam kurmaya çalışmışlardır. 1954’te göçmen istasyonu kapatılmış ve burası ulusal bir anıt olarak restore edilmiştir.

Heyklin yapılış amacı ve tarihine bakacak olursak, heykel aslında ilk olarak Mısır Hidivi (Valisi) Said Paşa tarafından Kızıldeniz ve Akdeniz’i birbirine bağlayan Süveyş kanalı projesinin içine, Port Said limanının girişine konulmak üzere bir kadın heykelide dahil edilmişti. Bu heykel hem Mısır’ı hemde Osmanlıyı temsil edecekti. Mısır içişlerinde bağımsız, dışişlerinde Osmanlıya bağlı bir eyaletti. Said Paşa’nın, kanalın mühendisi Ferdinand de Lesseps ile yaptığı antlaşmaya bu heykelde dahildi. Firavunlar dönemi kıyafetleri giymiş kadın heykelinin başında 7 sivri uçlu taç (Bu 7 iklimin padişahı, 7 kıta ve 7 denizi temsil edecekti.) elinde bir mesale olacaktı. Abdülaziz heykelin yüzünün batıya dönük olmasını istedi, medeniyet ışığının doğudan yükselip batıyı aydınlatması simgelenecekti. Parası Abdülaziz tarafından ödenen heykel için Fransa’nın tanınmış heykeltıraşlarından Frederie Auguste Bartholdi ile antlaşma yapıldı. Bartholdi heykelin modelliğini Singer dikiş makinelerinin kurucusu Isaac Sınger’in dul eşi Isabella Eugenie Boyer’e yaptırmıştır. Heykelin bakır ve çelikten oluşan iskeletinide Eiffel kulesinide yapan Gustave Eiffel ile birlikte yaparak heykeli tamamlamıştır. Fakat Said Paşa ölünce yerine gelen yeni vali İsmail Paşa, heykelin müslüman mısır halkı arasında hoşnutsuzluğa sebebiyet vereceğini düşünerek heykelin konulmasından vazgeçer ve heykel Amerikaya hediye edileceği zamana kadar Fransadaki bir depoda bekletilir.

Yüzü batıya dönük ve asyanın ışığı olarak düşünülen bu heykel 1886’dan beri New York’ta Sultan Abdülaziz’in isteğinin tam tersine, yüzü doğuya dönük bir şekilde yükselmektedir.

Heykelin daha küçük boyutlarda bir kopyasıda Paris’te bulunmaktadır ve Atlas okyanusuna doğru bakar. 1984’den beri UNESCO’nun dünya mirası listesindedir.