Liste oluşturulurken halk sağlığı, tıbbi imkanlar, beslenme, ekonomik koşullar, cinsiyet ayrımcılığı, suç oranı, iç savaş gibi çeşitli etmenler göz önüne alınmış.


10- Çad

Siyasi karışıklık, iç savaş, darbe ve şiddete en çok maruz kalan ülkelerden olan Çad, dünyanın en fakir ülkelerinden biri. Çad'daki şehirlerde büyük altyapı sorunları var ve belediyecilik yok gibi. Şehir sakinlerinin sadece yüzde 48'i içme suyuna, ve sadece yüzde 2'si temel sağlık ihtiyaçlarına sahip. Kırsalda yaşayan insanlar ise günlük öğünden bile yoksunlar. Ortalama yaşam süresi Ortalama yaşam süresi 48,5 yıl.


9- Demokratik Kongo Cumhuriyeti

Yüz ölçümü olarak Afrika'nın en büyük ikinci ülkesi Kongo, doğal kaynaklar açısından oldukça zengin. Fakat siyasi istikrarsızlık, altyapı yetersizliği, yüzyıllar boyunca sömürülmüş olması dolayısıyla müthiş bir yoksulluk söz konusu. Sıtma ve sarı humma başta olmak üzere ülkede pek çok bulaşıcı ve ciddi hastalık kol geziyor. Ortalama yaşam süresi 47,4 yıl.


8- Svaziland

Güney Afrika'da bulunan ve eskiye nazaran çok az da olsa gelişen Svaziland'ın en büyük sorunları sağlıkla ilgili. HIV-AIDS ve tüberküloz vakalarının çok yaygın olduğu ülkede bu nedenlerle yaşam süresi çok düşük: 47,3 yıl. Dünyadaki en yüksek HIV enfeksiyonu oranına sahipler ve yetişkinlerin yüzde 26'sı bu enfeksiyonu taşıyor. Tüberkülozda ise bu oran yüzde 18.


7- Afganistan

Listede Afrika kıtası dışındaki tek yer olan Afganistan'ın en büyük sorunu ise savaş. Çatışmalardan olumsuz etkilenen sağlık sistemi nedeniyle Afganistan dünyadaki en yüksek anne ve bebek ölüm oranlarına sahip. Yaklaşık 80 bin insan ise kara mayınları sebebiyle uzuv kaybı yaşadı. Ortalama yaşam süresi 47,3 yıl.


6- Zambiya

Bir zamanlar refah içinde yaşayan Zambiya, bu refahı bakır madenine borçluydu. 1970'lerde uluslararası bakır fiyatlarındaki büyük düşüş onları çok ani vurdu ve yoksulluğa düştüler. O dönemden beri ülkede sağlık sisteminin çökmesi, su teminin zorlaşması, ülkedeki ortak alanlarda sanitasyon (genel hijyen) sorunu ve HIV-AIDS salgını halka büyük darbe vurdu. Zambiyalıların yüzde 70'i ulusal yoksulluk sınırının altında ve en temel tıbbi bakımları almaları söz konusu bile değil. Ortalama yaşam süresi 46,9 yıl.


5- Gine-Bissau

Batı Afrika ülkelerinden Gine-Bissau'da sağlık imkanları yerlerde. Ülkede 100 bin kişiye 5'ten daha az hekim düşüyor. Nüfusun yüzde 9'u sıtma sahibiyken kolera da çok büyük  artış gösteriyor. Anne ve bebek ölümlerindeki endişe verici sayılar ve kadınların genital sünnet edilme sorunu da başlıca problemlerden. Ortalama yaşam süresi 46,7 yıl.


4- Zimbabve

Ülkenin otoriter lideri 95 yaşındaki Mugabe, dünyadaki birçok otorite tarafından yolsuzluk, insan hakları, baskıcı tavır, halka şiddet ve daha nice suçla itham edilmesine rağmen hala ülkenin başında. Şiddete dayalı iç politika ve sivil huzursuzluk ülkenin gelişmesine mani oluyor. Sağlık sistemi neredeyse yok ve sonuç olarak halk veba, HIV-AIDS, kolera ve birçok bulaşıcı hastalıkla uğraşıyor. Ortalama yaşam süresi 46,5 yıl.


3- Sierra Leone

Küçücük bir Batı Afrika ülkesi olan Sierra Leone, 1991-2002 arasında yaşanan İç Savaş'ta 50 bin insanını kaybetti. 2 milyon insanın ise yerinden olmasına neden olan iç savaş ne yazık ki tek sorunları değil. Doğal madenleri nedeniyle sömürülen ülke, yakın zamanda ise Ebola hastalığıyla uğraştı. Ebola'nın sebep olduğu ölümlerin yanına bir de zayıf sağlık sisteminin ebolaya odaklanıp temel tıbbi ihtiyaçları karşılamaması nedeniyle çok daha fazla insan öldü. Ortalama yaşam süresi 46,2 yıl.


2- Lesotho

Tamamı Güney Afrika'da bulunan 2 milyon nüfuslu küçük bir ülke olan Lesotho HIV-AIDS'le en çok boğuşan ülke. 40 yaşın altındaki kadınların yüzde 50'sine bu virüs bulaşmakta. Durum eskiye nazaran şimdilik daha iyi. 2006 yılında ortalama yaşam süresi 42 iken şu an 46.


1- Orta Afrika Cumhuriyeti

OAC dünyanın en fakir ülkelerinden biri. İnsani gelişme düzeyi olarak 188 ülke arasında 187'nci sıradalar. (Son sırada ise Nijer bulunuyor). Ülkedeki insanlar ne yazık ki bazı sağlık sorunlarına kalıcı şekilde sahipler. Kızamık, sıtma, HIV-AIDS, kadın sünneti gibi sorunlarla beraber yaşam süresi 45,9.