Bosna-Hersek’in Mostar şehrinin en önemli simgesi olan ve şehrin tam ortasından geçen neretva nehrinin üzerinde inşa edilen Mostar köprüsü, Osmanlı'nın Avrupadaki en güzel mimari eselerinden biri olmakla birlikte, yakın tarihte yaşanan hüzünlü hikayesi ile de hafızalarda yer etmiş bir yapıdır.

İlk defa, 15. Yüzyılın ilk yarısında küçük bir köy olarak kurulan Mostar, 1468’de Osmanlının himayesi altına girince, Fatih Sultan Mehmet’in emriyle (1481) buraya bir asma ahşap köprü inşa edilmiş, Osmanlı'nın sağladığı kalıcı barış ortamı ve Dubrovnik’i balkanların iç kesimlerine bağlayan ana yol üzerinde ki konumu sebebi ile Mostar hızla gelişmeye başlamış ve bir şehir halini almıştır daha sonra Kanuni Sultan Süleyman tarafından buraya yeni bir köprü yapılması emri verilmiş ve mimar Sinan’ın öğrencisi, mimar Hayrettin tarafından, Ekim 1557’de inşasına başlanan ve 1566’da (9 yıl) tamamlanan bir taş köprü yapılmıştır.

Köprü, Hilal şeklinde, her iki tarafında Burçlar ve gözlem kuleleri ile Osmanlı'nın Avrupadaki en güzel mimarı eserlerinden biri olmuştur. Köprü için 456 adet kalıp taş kullanılmış, 24 metre yüksekliğinde, 30 metre uzunluğunda, 4 metre genişliğinde ve 99 basamaklıdır. Boşnak dilindeki adı “Stari Most” olan köprü, çok kültürlülüğün simgesi olmuş ve değişik kültürlerden farklı insanların birlikte hoş görüyle yaşayabileceğini göstermesi açısından önemli bir konum teşkil etmiştir, taa ki Bosna-Hersek’te başlayan iç savaşa kadar (1992 - 1995) Sırplar ve Hırvatların, çocuk, yaşlı ve kadın demeden binlerce masum Boşnak halkını katlettiği, insanlık tarihinin karalekelerinden biri olan bu savaşta, 427 yıldır ayakta olan bu köprü, ilk olarak Bosnalı Sırplar tarafından saldırıya uğramış, 9 Kasım 1993‘ te ise Hırvat tanklarının top ateşi ile tamamen yıkılmıştır. Savaştan sonra köprünün aslına uygun olarak yeniden inşa edilmesine karar verilmiş, önce dalgıçlar tarafından orijinal parçalar nehirde bulunup vinçler yardımı ile çıkarılmış, 19 tonluk 5 sıra halindeki kemer kütlesi ve 45 tonluk tonluk 7 sıra halindeki kemer kütlesi, 3 parça halinde çıkarılmış ama suyun ve bombalamanın tahribatı ile zarar gördükleri için kullanılamaz halde olduklarından (Bugün bu orijinal taşlar istiflenmiş bir şekilde sergilenmektedir). Köprünün ilk yapıldığındaki taşları kullana bilmek için, günümüzde kapalı olan taş ocağı yeniden açılıp buradan çıkarılan taşlar ile inşa edilmiştir.

2002’de başlayan yeniden inşa çalışması, Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), UNESCO, IRCICA ve Dünya Bankasının desteği ile yeniden inşa edilmiştir. 23 Temmuz 2004’te Türkiye’nin de içinde bulunduğu bir çok ülke temsilcisinin katılımı ile, İngiltere Prensi Charles tarafından törenle açılmıştır.

Mostar köprüsü ve eski şehir bölümü, 2005’te UNESCO kültür mirası listesine alınmıştır. Bugün Sırpların artık olmadığı coğrafyada Hırvatlar nehrin batı yakasında Müslümanlar ise doğusunda yaşamaktadır.