Dünya’da milyarlarca insan kendine has giyim tarzlarıyla kendilerine yakışan kıyafetleri seçmek için özen göstermektedir. Bu fikirden oraya çıkarak insanlara fikir vermek ve öncü olmak adına Moda akımı başlamıştır. Öncelikle Moda Nedir? Kesimden kesime değişen bu tanım kimilerine göre insanların kendine yakışanı giymesi olarak kimilerine göre ise yıl içerisinde göz önünde bulunan ünlü kişilerin ve kıyafet konusunda kendilerine yakın buldukları kişilerin kullandıkları renkler, desenler ve markalara ayak uydurmak olarak tanımlanmaktadır. Moda demek yalnızca pahalı ürün seçimi yapmak değildir. Modada dikkat edilen en önemli unsur seçilen parçaların birbiri ile uyumlu olmasıdır. Tercih edilen parçalar birbirine uygun olmadığı durumlar sizi modadan uzaklaştırabilir ve rüküş olarak görünmenize neden olabilmektedir. Uyum içinde görünmeniz şık ve tarz sahibi bir görüntü oluşturmanızı sağlayacaktır.

Farklı bakış açılarına göre Moda terimi çeşitli anlamlarla karşımıza çıkmaktadır. Hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmesiyle birlikte Endüstriyel sektöre dönüşmüş bir kavram olarak karşımıza çıkabiliyor. İnsanların hep farklı kıyafetler giyinme ve aksesuarlar deneme isteği ister istemez bir moda akımının ve sektörün gelişmesine ve farklılık göstermesine neden oluyor. İnsanların çoğu örtünmek yerine giyinmek istediği için farklı kıyafetler isteği ortaya çıkması moda kavramını oluşturmakta.

İnsanlar günlük yaşantılarında ister istemez birçok kişiyle iletişim halinde olmak zorundadırlar. Yapılan çoğu araştırmaya ve gözlemlere dayanarak ilk defa bir iş görüşmesine gitmek, ilk randevuya gitmek, yeni bir arkadaş ile tanışmak olsun karşınızdakinin sizin hakkınızda varacağı kanı % 53 oranında kıyafetinize göre yapıldığını anlaşılmıştır. Diğer yüzdelik kısımlarda ses tonu olsun, jest ve mimikler olsun bu tür faktörler belirliyor. Buradan da anlaşılacağı üzere etkili bir kıyafet seçimi yaparken modaya göre yapılması önemli bir hale gelmektedir. Dış görünüşümüz ve giydiğimiz elbiseler kullandığımız aksesuarlar tamamen bizi yansıttığı için bir nevi kendimizi ifade etme biçimi olarak ta tanımlayabiliriz.

1-) İlk İzlenim

İnsanlar doğası gereği sosyalleşen bir varlıktır. İster istemez bir başkası ile görüşme, tanışma arzusu oluşmaktadır. Sizi daha önce hiç görmemiş, sizinle yüz yüze konuşmamış birisiyle ilk buluşmanızda ister istemez öncelik kıyafetinizle, hal ve hareketlerinizle yargılanmak olacaktır. Bu da neden moda hem sosyalleşmek hem de karşınızdakini ikna edebilmek için önemli bir faktör haline geldiği sorusunun cevabı olarak karşımıza çıkmaktadır.

 2-) Modaya Uymadan da Giyinilebilir Mi?

Aslında bir insanın tarzı var ise bu da bir ne moda sayılır. Çünkü Moda dediğimiz kavram içinde insanoğlunda bulunan ve yaşayacağı her türlü durumu barındırmalı. Fakirlik, tutku, sevinç, hüzün gibi…

Birçok moda konusu ürünler belirli kişilerin giyim tarzlarında da oluşabileceği gibi tarz sahibi olmakta bir moda çeşidi sayılmaktadır. Çünkü her insan sanatçı, doktor, mühendis vb. gibi yapamaz. Moda da bir üslup olarak karşımıza çıkıyor ve üslubu doğru şekilde insanlara yansıtamayanlar stil oluşturamaz. Bu da diğer işler gibi yetenek gerektiren bir iş haline bürünmektedir