Son zamanlarda sık sık duymaya başladığımız LGBT kelimesi merakla araştırılmaya başlandı. Bu kelimenin ne anlama geldiği, tarihçesinin nasıl olduğu merak ediliyor. Peki LGBT ne demek?

 

LGBT NE DEMEK?

LGBT, bir eşcinsel hareketidir. Türkiye’ de de LGBT hareketi son dönemlerde etkisini daha da artırmış, LGBT eylemleri daha çok yaygınlaşmıştır. LGBT hareketi Türkiye’ de çoğunlukla, İstanbul’ da ve daha çok da Beyoğlu’ nda etkin bir biçimde yapılmaktadır.

 

LGBT TARİHÇESİ NASILDIR?

LGBT ya da GLBT; lezbiyen, gey, biseksüel ve transgender sözcüklerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltma. 1990’larda LGB kısaltmasından sonra ortaya çıktı ve 1980’lerin ortaları ile sonlarından itibaren gey sözcüğü yerine kullanılarak LGBT topluluğunu temsil etmeye başladı. Birçok aktivist, gey topluluğu kullanımının eksik bir tanımlama olduğunu düşünerek LGBT topluluğu kullanımına geçti.

Bu bazen LGBTT (lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel veya travesti) şeklinde de yazılır. 1900’lardan itibaren kullanılmaya başlayan “LGBT”, eşcinsel hakları mücadelesinde kullanılan çatı kelimedir. Eşcinsel hareketi olarak adlandırılan LGBT hareketi, eşcinsel kelimesinin travesti, transeksüel ve biseksüelliği kapsamıyor oluşu nedeniyle çatı kelime olmaktan çıkmıştır. Hareket GLBTT kelimesini kullanmaya başlamış ancak lezbiyenlerin toplumda “yok” sayılıyor oluşu sebebiyle, L harfi başa alınmış ve kadınlara bir tür pozitif ayrımcılık yapılmıştır. Yurtdışındaki bazı örgütler bu çatı kelimeye daha sonradan interseksüelleri temsilen I ya da queeri temsilen Q harflerini eklemişlerdir.

 

ONUR YÜRÜYÜŞÜ NEDİR?

LGBT'ler arasında aktivist veya sosyal hareketin sıkça belirtilen bir amaç, LGBT kişiler için sosyal eşitliktir; bazı kişiler ayrıca LGBT toplulukları geliştirmek ya da daha geniş toplumu cinsel baskılardan kurtarmak için çabalamışlardır. Günümüzde örgütlenen LGBT hareketleri lobicilik ve sokak yürüyüşleri; sosyal gruplar, destek grupları ve topluluk etkinlikleri; dergiler, filmler ve edebiyat; akademik araştırma ve yazı; ve iş faaliyetleri gibi çok çeşitli siyasî eylemcilik ve kültürel faaliyetlerden oluşur.

 

ONUR YÜRÜYÜŞÜNÜN TARİHİ NASILDIR?

1969 senesinde, Stonewall Inn isimli bir barda, şiddet, baskı ve ayrımcılık gibi muameleleri dayanamayan eşcinseller ayaklanma başlatarak, kendilerine baskı uygulayan polisi bar içerisine hapsedip, 4 gün süresince sokaklarda çatışarak, eylemler gerçekleştirmiştir.

LGBT mücadelesinin dönüm noktalarından olan o gün, dünyanın bütün yerlerinde onur haftası, LGBT onur, onur yürüyüşü ve gey onur gibi isimler ile kutlanmaktadır. Burada ifade edilmek istenen onur kelimesinin anlamı, bireyin kendi oluşunun onuru, kendi varoluşu sebebiyle utanmayışının yansıması şeklindedir.

 

LGBT SOSYAL HAREKETLERİ NELERDİR?

LGBT'ler arasında aktivist veya sosyal hareketin sıkça belirtilen bir amaç, LGBT kişiler için sosyal eşitliktir; bazı kişiler ayrıca LGBT toplulukları geliştirmek ya da daha geniş toplumu cinsel baskılardan kurtarmak için çabalamışlardır. Günümüzde örgütlenen LGBT hareketleri lobicilik ve sokak yürüyüşleri; sosyal gruplar, destek grupları ve topluluk etkinlikleri; dergiler, filmler ve edebiyat; akademik araştırma ve yazı; ve iş faaliyetleri gibi çok çeşitli siyasî eylemcilik ve kültürel faaliyetlerden oluşur.