İnsanlık tarihi boyunca kölelik her daim gün yüzünde olan bir aşağılık sistemdir. Kölelik hakkında birçok kez kulağımıza korkunç bilgiler gelmektedir.

Peki, sizler kölelik hakkında korkunç bilgileri hiç duydunuz mu? Eğer duymadıysanız sizler için hazırladığımız bu içerikle beraber aynı zamanda . Tarihi Bir Gerçek: İnsan Hayvanat Bahçeleri içeriğini de okumanızı öneririz.

Kölelik sistemi bitti mi? Modern kölelik sistemi günümüzde nasıl işlemektedir?

İşte, Kölelik hakkında bilinmesi gereken korkunç ve ürpertici bilgiler…

Afrika’dan Amerika’ya Kölelik Yolculuğu

1525 yılı ile 1866 yılı arasında tahmini olarak 12 buçuk milyon insan köle olarak Afrika'dan gemilerle Avrupa ve Amerika'ya götürülmüştü.

 

Ailelerinden koparılarak Avrupa ve Amerika'ya gemilerin kalkacağı karargahlarda toplanır toplanmaz ilk süreçte bitlenmeyi önlemek için tıraş edilmişler. Bir eşya gibi damgalanmışlar. Bazılarının kulakları kesilmiş ve disiplin için belirli aralıklarla şiddetle dövülmüşlerdi.

12 buçuk milyona ek olarak 1 milyon kişi bu karargahlarda öldürüldü. 4 milyon kişi ise bu karargahlara getirilirken aç yürütülmekten veya gösterilen şiddetten öldü.

Okyanus seyahatleri için gemiye bindirildikleri andan sonra 12 buçuk milyon kölenin yaklaşık %20'si tekrar karaya ayak basamayacaktı.

Çünkü ''Sıkı Paketçi Lakabı” adı verilen beyaz tenli kaptanlar güvertenin altına olması gerekenden 2-3 kat daha fazla köleyi sıkıştırmayı deneyince hijyensizlikten dolayı gemide bulaşıcı hastalıklar çıkmıştı.

Sadece bir gemiye 600 kadar insanın sığdırıldığı çok oldu. Geminin altında o kadar az alan kalırdı ki insanlar 2 ay boyunca süren okyanus seyahatlerinde kımıldayamazlar kendi dışkılarında ve sidiklerinde uyurlardı.

Yaklaşık 1 milyon 800 bin Afrikalı Atlas Okyanusu'ndaki ''Orta Geçit'' olarak bilinen okyanus bölgesinde taşınma esnasında hayatını kaybetti.

Bazı köleler ise sırf itaati sağlamak ve diğerlerine korku salmak için, suçsuzca kıyılardan yüzlerce kilometre uzaklıktaki okyanusun ortasına atılıp boğulmaya terk ediliyordu.

Yani köleler daha beyazların ülkelerine varmadan önce hayal bile edemeyecekleri zalimliklerle karşılaşmışlardı.

 

Köle Olmak ve Köle Ticareti

İç kesimlerdeki birçok Afrikalı hayatlarında daha önce hiç beyaz görmemişti ve onların sürekli insanları götüren ve daha fazlası için geri gelen yamyamlar olduklarını sandılar. Bu inanış gitgide yaygınlaştı.

Yem olmaktan ya da daha fazla acıdan kaçınmak için ölünce ruhlarının yurtlarına döndüğüne inanıp aç kalarak ya da diğer yollarla intihar ettiler.

Hayatta kalanlar ise tamamıyla insanlıktan çıkarıldılar erkek kölelere formda ve zinde tutabilmek için dans ettirildi. Kaptanların maddi çıkarları gereği kölelerin karaya sağlam çıkması çok önemliydi.

Dans ettirme denilen şey ise gemideki tayfalar kırbaçlarını kölelerin çıplak vücutlarına vururdu ve onlar da can havliyle sağa sola kaçarlardı.

Sanıldığının aksine Avrupa ve Amerika'ya gönderilen 12 buçuk milyon kölenin sadece 450 bin kadarı ABD'ye götürülmüştür. Geri kalan %80'i Karayipler ve Güney Amerika'ya gitmiştir.

Yalnızca Brezilya 4 milyon 860 bin köleyi ele geçirmiştir. Zaman içinde sömürgeyle güçlenen İngiltere ise toplamda 2 milyon 800 bin civarında köleyi taşıyan gemileriyle köle ticaretinde lider konumuna gelmiştir.

17. yüzyılda Liverpool'dan yola çıkan her dört gemiden biri köle ticaret gemisiydi. Liverpool ve Amsterdam gibi şehirler insan ticaretiyle zenginleşti ve bugünkü refah seviyelerinin temeli böyle oluştu.

 

Tarihte Kölelikten Beslenen Ülkeler

1605 yılında Brezilya'nın birbirine yakın bölgelerinden 20 bin civarında köle efendilerinden kaçarak Alagoas'ta ıssız bir ormanda toplanmışlar ve bir topluluk halinde kaçak hayatı sürerek ormanın derinliklerinde sessizce yaşamaya başlamışlardır.

Çoğu Afrika'nın farklı kabilelerindendi, ortak dilleri Portekizceydi çamurdan evler yapıyorlar, doğadan besleniyorlardı. Ve onlar sayıları 5 bine kadar çıkan kaçak köle topluluklarının en büyüğüydü.

Bildikleri Orta Afrika Sosyopolitik modelini örnek alarak kendi anayasalarını ve hükümetlerini kurdular. Quilona ismini verdikleri medeniyetlerini 1605 yılından 1694 yılına kadar gizli tutmayı başarmış olsalar da yerleri keşfedilince üzerlerine gönderilen bir orduya teslim olmak zorunda kaldılar.

Köleliğin Yasaklanması

ABD'de kölelik tüzel olarak 1865'te kaldırılınca yapılmış ilk anma törenine 10 bin eski köle katılmıştı.

Ancak her siyahi birey uzun yıllar boyunca hala resmi olarak ev satın alamadı bir işte çalışamadı ve okula gidemedi ABD'deki Alabama Eyaleti'nde bir siyahinin bir beyazla evlenmesi Kasım 2000 tarihine kadar yasaktı.

Köle ticareti Amerika ve Avrupa'da yasaklandığında yükselen rekabet ve Avrupa'dan silah sızdırılması Afrika'daki bugüne kadar devam eden savaş ve istikrarsızlık halini körükledi.

Aynı zamanda Afrika'daki ırkçı ideolojiye de katkıda bulunarak topluluklar arasındaki iç savaşlar dönemini başlattı.

 

Kölelik her ülkede suç olsa da dünya üzerindeki bugünkü köle sayısı tarihte hiç olmadığı kadar yüksektir.

Dünya'da tahmin edilen 30 milyon köle varken Tayland’da ve Rusya'da tahmin edilen köle sayısı 500 bin ve 500 bin, Pakistan'da 2 milyon, Çin'de 3 milyon, Hindistan'da ise 14 milyon civarındadır.

Doğu Avrupalı kadınların çoğu geçim kaygısından dolayı fahişelik yapmak zorunda kalıyor.

Afrika'nın neredeyse tamamında çalıştırılmak üzere çocuklar ailelerinden koparılıyor.

Latin Amerika tarlalarında ise göçmen erkekler köle gibi çalıştırılıyor.

 

20. Yüzyıl Modern Kölelik Sistemi

Şimdi başka bir perspektiften bakacak olursak her şey 7 yaşında okula ilk adımımızı atmakla başladı.

Özgür insanlar olarak değil kümes hayvanları gibi yetiştirildik Okullarda günümüzde artık köleliğin yasaklandığı bize anlatıldı. Oysa sadece adı değiştirilip yeni bir kılıfla önümüze servis edilmiş modern bir kölelik sistemi var.

İşverenler tarafından insanların işsizlikle tehdit edilip kişiliksizleştirilip, eşya gibi satıldığı ne kadar çok çalışırsa çalışsın ev, araba gibi mülkiyetler edinmek için bir ömür harcadığı ve iş vereninin iki dudağının arasında olduğu sisteme kölelikten başka ne diyebiliriz?

Sürücünün rotasından dışarı çıkamayacaksınız bir sahip üstünüzden indiğinde bir diğeri binecektir.

Eski tarihte köleler efendilerinden kaçıp kurtulabilirlerdi. Fakat modern kölelik tüm problemleri çözecek şekilde tasarlandı.

 

Ve önümüze gümüş tepsiyle sunulduğunda hepimizin ağzını sulandırdı.

Modern kölelik, küreselleşen Dünya'nın açığa çıkarılmak istenmeyen en büyük manipülasyonudur.

Ve düşük gelirli kesimi sömürüp zenginleri rahat ettirmeye yönelik bu manipülasyon ekonomik olarak zor durumdaki insanların zayıflıklarından faydalanarak büyüyen bir projedir.

Seçeneklerinizin olduğunu düşünebilirsiniz fakat seçenekleri yaratan seçeneğin kendisi değilse bu köleliktir.