Kadın ve erkek sembolleri sıkça karşımıza çıkıyor. Peki hiç merak ettiniz mi bu sembollerin nasıl ortaya çıktığını?

Cinsiyet simgeleri, Antik Roma’dan günümüze kadar gelen ve cinsiyetleri sembolize eden astrolojik simgelerdir.

Ucunda ok bulunan Mars simgesi erkeği, ucunda artı bulunan Venüs simgesi de kadını temsil eder.

İçiçe geçmiş bir kadın ve bir erkek figürü heteroseksüelliği sembolize eder.

Birbiri üzerine binmiş kadın ve erkek simgeleri, kadın ve erkek arasındaki farklarla çeşitliliğin göz ardı edilmediğinin altını çizen heteroseksüel bilinci simgeler.

 

İç içe geçmiş iki erkek simgesi 1970’lerden bu yana eşcinsel erkekler tarafından kullanılmaktadır.

İç içe geçmiş iki kadın simgesi, genelde lezbiyenlik için kullanılsa da, bazı feministlerin bu simgeyi kadın kardeşliği için, iç içe geçmiş üç Venüs simgesini ise kadın eşcinselliği için kullandığı görülmüştür. 1970’lerin bazı lezbiyen feministleri üç-dişi simgesini erkek egemen toplumun dayattığı tekeşlilik standardına isyanı simgelemek için kullanmışlardır. Günümüzde, üç-dişi sembolü de sadece lezbiyenliği simgelemektedir.

Cinsiyet değiştiren kişilerin ok ve artı işaretlerini aynı halkada buluşturarak yeni bir sembol yarattıkları görülmüştür.

Bu semboller pek çok alanda karşımıza çıkabilirler ancak ana çıkış yerleri Orta Çağ, Roma mitolojisidir.

 

Orta Çağ’da yaşamlarını sürdürmüş olan astrologlar yaptıkları araştırmalarla ilgili notları tutarken gezegenleri bazı sembollerle kaydediyorlardı. Mesela Mars’ı günümüzün erkek sembolü, Venüs’ü de günümüzün kadın sembolüyle belirtiyorlardı. Aynı zamanda Romalıların savaş tanrısı Mars ve aşk tanrıçası da Venüs’tü. Bu nedenle, zamanla erkek ve kadın sembolleriyle bir çağrışım ve ilişkilendirme söz konusu oldu.

Her ne kadar bu sembollerin kesin çıkış noktası belli olmasa da, bazılarına göre kadın ve erkek cinsel organlarının birer taklididir. Bu noktada erkek sembolü bir adım öne çıkar ve kadın sembolüne göre daha çok benzerlik taşır. Kadın sembolü saplı bir aynaya benzediği için bazen “Venüs’ün Aynası” diye de anılır. Sonuçta, kadının aynada kendine uzun süre bakması ve aynayı çok kullanmasının bu duruma etkisi göz ardı edilemez.

 

Kimi araştırmacılara göre ise durum biraz daha farklıdır. Latince kökenli bir kelime olan ‘phosphoros’un anlamı ışığı getiren ya da sabah yıldızıdır ve bu kelime de Venüs’ün diğer adıdır. Bu araştırmacılar sembolün, kelimenin Yunanca’daki karşılığını belirten ‘fi’ harfinin ilkel bir versiyonu olduğuna inanırlar. Bu sembol zamanla değişmiş ve astrologların da kullanımlarına yer verdikleri sembollerden biri olarak günümüze kadar gelmiştir.

Günümüzde modern astronomide hala aynı işaretler, aynı gezegenleri tanımlamak için kullanılır. Metalurji biliminde de demir, erkek sembolü; bakır da kadın sembolüyle belirtilir.

Cinsiyeti belirten semboller, çeşitli kültürlerde farklı şekilde yer alır. Örneğin, Çinlilerin yin-yang’ı erkek ve kadın enerjisini temsil eder.

Hintlilerin mithuna’sı birbirleriyle çevrilmiş çiftin içindeki ikililiği temsil eder.