Kim daha çok konuşuyor?

Kadınlar duygularını daha kolay dile getirir; erkeklerse konuşmak yerine hareketleri tercih eder. Erkekler dinlemeyi hiç bilmez; kadınlarsa erkeklerden üç kat fazla konuşur! Bunlar tüm dünyada herkesin ‘gerçek’ olarak kabul ettiği saptamalar.

Yıllardır kitaplar, gazeteler, büyükler, küçükler hatta popüler psikoloji konusunda ahkâm kesenler, kadın ile erkeğin aynı dili konuşamayan iki farklı tür olduğunu söylüyor.

Kadınlar ile erkeklerin iki ayrı gezegenden gelmişçesine birbirinden farklı yaratıklar olduğunun altını çizen ünlü bestseller kitap ‘Erkekler Mars’tan Kadınlar Venüs’ten’de yazar John Gray, kadın-erkek ilişkilerinde yaşanan sorunların en büyük nedeninin çiftlerin iletişim kurmayı başaramadıkları için sürekli birbirini yanlış anlaması olduğunu söylüyor.

Bir başka bestseller kitap ‘The Essential Difference/En Temel Fark’ta ise kitabın yazarı psikolog Simon Baron-Cohen, kadın-erkek arasındaki en temel farklılığın beyinlerde olduğunu söylüyor.

Buna göre kadın beyni, iletişim ve karşısındakiyle bağ kurmaya yönelik çalışırken, erkek beyni matematik gibi karmaşık sistemleri analiz etmeye yönelik çalışıyor. Bu sebeple de iki cinsiyet aynı düşünemiyor, aynı dili konuşamıyor.

90’lı yılların en popüler konu başlıklarından biri olan ‘kadın-erkek iletişimsizliği’ şimdiye kadar iki cinsiyetin konuşma, kelime kullanma, algılama biçimlerinin birbirinden farklı olduğu tezine dayandırılıp durdu. Yazılıp çizilen ve hayatımızda artık ‘gerçekler’ olarak yer eden iletişim farklılıkları ise temelinde şu tabloyu ortaya çıkarıyordu:

1- Dil ve iletişim, kadınlar için erkeklere nazaran çok daha büyük önem taşır; kadınlar erkeklerden daha çok konuşur.

2- Kadınlar dil ve konuşma konusunda daha yeteneklidir.

3- Erkekler, işlerin halledilmesi için konuşur, kadınlar ise daha çok diğer insanlarla bağ kurmak için. Erkekler daha çok somut gerçeklerden ve somut konulardan konuşurken kadınlar daha çok insanlar, ilişkiler ve duygular hakkında konuşur.

4- Erkeklerin dili kullanma şekli rekabetçidir, konuşmalarında statü kazanma ya da statüsünü koruma amacı belirgindir. Kadınların dili kullanma şekli işbirlikçidir, konuşmalarında eşitlik ve uyum yaratma amacı belirgindir.

5- Bu farklılıklar cinsiyetler arasında, özellikle de ikili ilişkilerde, sürekli yanlış anlaşılmalara ve sorunlara neden olur.

BİLİMSEL GERÇEKLER FARKLI

Bunca zamandır zihnimize kazınan ‘kadınlar ve erkeklerin farklı dillerde konuşması’ inancı, şimdi yeni bir araştırma ile kökünden sarsılıyor. Oxford Üniversitesi’nden dil ve iletişim uzmanı Prof. Deborah Cameron, bugüne kadar gerçek kabul ettiğimiz bu bilgilerin altında bilimsel gerçeklerin olmadığını söylüyor: “Bunlar popüler psikoloji, medya ve kişisel gelişim kitaplarının bize dayattığı bilgiler. Bu büyük farklılıklardan söz eden kitap ve yazılar, genellikle bilimsel araştırmalara bile dayanmıyor ya da ancak tek bir araştırmadan yola çıkarak kaleme alınıyor.” Konuya açıklık kazandırmak için kolları sıvayan Prof. Cameron, yeni kitabı ‘The Myth of Mars and Venus/Mars ve Venüs Efsanesi’ adlı kitabında tamamıyla bilimsel araştırmalara odaklanıyor. Prof. Cameron kitabında son 30 yılda kadınlar ve erkeklerin konuşma özellikleri, iletişim biçimleri, dili kullanma şekilleri, ifade yetenekleri arasındaki farklılıklar üzerine yapılmış yüzlerce bilimsel araştırmayı birbiriyle karşılaştırarak ortak ve gerçek sonuçları gözler önüne seriyor.

‘Mars ve Venüs Efsanesi’ kitabında ortaya çıkan en önemli gerçek de şu: Aslında kadın ve erkeklerin dili kullanma ve iletişim yetenekleri arasında öyle büyük ve bariz farklılıklar yok!

Yani iki cinsiyetin birbirini yanlış anlayıp durma sebebi ayrı dilleri konuşuyor olmaları değil. Yüzlerce araştırmadan çıkan ortak sonuca bakılırsa okuduğunu anlama, kelime kullanımı, mantıklı konuşma alanlarında kadınlar ile erkekler aynı yeteneklere sahip.

STATÜ ÇENEYİ DÜŞÜRÜYOR

Konuşma başlatma konusunda kadınlar çok az bir farkla önde. Doğru hecelemede de erkeklerden biraz daha yetenekliler. Erkekler iddialı, kendine güvenli ve zorlayıcı konuşmada öne çıkarken kadınlar bağ kuran, birleştirici konuşmalarda öne çıkıyor. Kadınlar konuşurken kendilerini ve duygularını erkeklere nazaran çok az bir farkla daha iyi ifade edebiliyor. Kadınların erkeklere fark attığı en önemli konu ise konuşurken gülümsemek. Öte yandan erkekler kadınlardan daha fazla söz kesiyor. Ve yıllardır inanılanın aksine, sırf bu konuda yapılmış 56 bilimsel araştırmadan çıkan sonuca göre erkekler, kesinlikle kadınlardan daha çok konuşuyor! Bütün bu araştırmaların ortaya koyduğu en önemli sonuç ise konuşmanın cinseyete bağlı olarak değil satatüye bağlı olarak arttığı yönünde. Bu durumda toplumda hep daha üst konumları elinde tutan erkeklerin kadınlardan daha çok konuşması da bir sürpriz olmuyor.