İş Yerinde Başarılı Olmak

Kişisel gelişim uzmanlarının, psikologların ve hatta yaşam koçlarının ortak noktada buluştuğu konulardan birisi ise iş hayatında başarılı olan ve yaptığı işten tatmin olan insanların hayatta daha mutlu bireyler olmasıdır. İş hayatında başarılı olmanın ise çok fazla kriteri yoktur fakat zor bir iştir. Öncelikle çalıştığı işi sevmek, benimsemek sonrasında ise disiplin ve azim gerektirmektedir. Hedefleri olan bir çalışan stresi yönetmeyi de bilmelidir ve işin matematiğine hakim olmalıdır. İş hayatında başarılı bir birey olmanın ilk ve temel şartı kesinlikle kendinize hedef koymanızdır. Yaptığınız iş ne olursa olsun, ulaşılabilir,ölçülebilir ve spesifik bir hedef sahip olmalıdır. Çalışan ne istediğini bilirse iş hayatını ona göre şekillendirdiğinden yolundan sapmadan başarıya ulaşacaktır. Biz de bu içeriğimizde sizler için iş hayatında başarılı olmanın yollarını ve püf noktalarını derledik.

 

 

İş Yerindeki Başarının Altın Yolları

İşveren tarafından çalışanın farkedilmesi önemli. Her bir çalışanı ayrı bir değer olarak görmek önemli. Sonuçta tüm çalışanlar bir bütünün ayrı ayrı parçalarıdır.

Kimin hangi alanda daha yetenekli ve verimli olabileceğini çalışan ile sürekli diyolog halinde olarak tespit etmek önemli. Yani çalışanları yetkinliklerine göre ayırmak ve o doğrultuda görev vermek başarıya giden önemli kurallardan bir tanesidir.

Yanlış görevlendirme yapılmış çalışana hemen farklı bir görev vererek doğru yetkilendirme yapılması bir diğer altın kuraldır.

İşvereni tarafından doğru yetkilendirilen çalışanın da kendine güveni gelir ve işinde başarılı noktalara gelmesi kaçınılmaz olur. Böylece işverenine olan saygısı da artmış olur.

Eğitimleri ayrı sınıflandırmak önemlidir. (Kişisel gelişim, liderlik, teknik eğitim vb.)

Başarılı çalışanını mutlaka ödüllendir ve herkese duyur. Yanlış giden şeylerde hemen birebir uyar. İzle, takip et uyarıya rağmen olmuyorsa yollarını ayır.

 

 

İş Hayatında Başarılı Olmak

Günümüzde kişinin iş yerinde aldığı görevde başarılı olabilmesi için tek yönlü bir beceriden daha çok, kendine kattığı farklı beceriler gerekmektedir. Özellikle rekabetin arttığı bu yeni dönemde gençlerin aynı pozisyonda işlere başvururken hep diğerlerinden farklı bir yönünü geliştirip geliştirmemesi farkı ortaya koymaktadır. Bilgiyi hayatın her alanında etkili olarak kullanabilen, kullandığı bilgilerden de yenilikler ortaya koyabilen ve bunu sunabilen kişiler ön plana çıkmaktadırlar. Özgüveni olan, insiyatif sahibi, eleştirel düşünebilme özelliğine sahip ve sorun çözme isteği ile çalışan birey arayışına girilmiştir. Aşağıdaki 10 altın kural iş hayatında başarı elde etmek isteyenler için günümüzde olmazsa olmazlar haline gelmiş durumdadır.

 

 

Eleştirel Düşünce ve Sorun Çözme

Karar vermek iş hayatında hız ve deneyim gerektiren çok önemli bir süreçtir. Karar verme durumlarının doğru kavranılması, yaşananların önünün ve arkasının kestirilebilmesi, hayatımızı etkileyen sistemler arasındaki ilişkilerin farkına varılması ve bunların eleştirel bir şekilde değerlendirilebilmesi çok önemli kriterlerdir. Bilgilerin toplanması ve analizi iş hayatında sorun çözme sürecini hızlandıran yetilerdir. Sorun çözmeyi bir gelişme ve öğrenme olarak kabul etmek her şeyde çalışan kişe kolaylık sağlayacaktır. Bireyin çalıştığı sisteme hakim olması ve oluşabilecek sorunların önceden farkında olması sahip olması beklenen kritik becerilerdir.

 


İletişim ve İşbirliği

Yüksek duygusal zekaya sahip çalışanların bir arada çalıştığı kurumlarda, ilişkilerin ve iletişimin daha etkin hale getirilebildiği, takım ruhunun oluşturularak performansın artırılabildiği, daha sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamının sağlanabileceği görülmektedir.

 

 

Bilgi Teknolojilerine Yatkınlık

Dijital teknolojiyi, iletişim ağlarını, sosyal medya platformlarını etkili bir şekilde kullanabilmek iş hayatında verimli ve ön planda yer almanın günümüzde adeta kriter halini almıştır. Bilgi toplumunda işlevsel bir rol üstlenebilmek için bilgiye erişim iş hayatında da önemli bir yere sahiptir.

 

 

Yenilikçilik

Kişinin iş hayatında klişelerden, ön yargılardan kurtularak zihinsel kalıpları yıkarak konuları değerlendirmesi, sürekli farklı bakış açılarına göre hareket edebilmesi ve kolay cevapların ötesine geçerek katma değer üretmeye çalışması onu rekabetten bir adım öteye taşıyacak özelliklerdir. Yenilik ve inovasyon her zaman kazanır.

 

 

Profesyonellik ve İş Ahlakı

Bireyin iş hayatında sahip olduğu yetkinlikleri en iyi şekilde kullanarak işini en iyi yapmak olarak tanımlanabilir. Profesyonellik aynı zamanda kişisel çıkarlardan daha ziyade kişinin çalıştığı kurum adına hareket edebilme yetisidir. Buna bağlı olarak ortaya çıkan iş ahlakı ise kişinin çalışma ortamındaki saygınlığı ve huzuru açısından oldukça önemlidir.

 

 

Sosyal ve Kültürel İletişim Becerisi

Bireyin bünyesinde çalıştığı kurum veya iş yerinin küreselleşmenin etkisiyle farklı dil,kültür, inanç ve ırka mensup bireylerle karşılaşma ve hatta birlikte çalışmayı da beraberinde getirmiştir. Kişinin bu farklılıkları çatışma haline getirmeden uyum sağlayabilmesi, bu farklılıkları zenginlik olarak değerlendirebilmesi özel bir kriterdir ve başarıyı beraberinde getirmektedir.

 

 

Esneklik ve Uyum Yeteneği

Sorumluluklarının bilincinde ve işinin başında bir bireyin görevini yerine getirmek açısından tedirginliği olmamalıdır. Kişi sürekli olarak kendini yeniden gözden geçirmeli, ortadaki belirsizlikleri tolore etmeli, hızlı değişimlere ayak uydurabilmeli ve riskli durumları kontrol altına alabilecek planlamaya sahip olmalıdır. Esnek olmak, her kalıba girmek değil, katılaşmış kuralların dışarısına çıkmak olarak değerlendirilmelidir. Aynı zamanda yeni şeyleri deneyebilmek öğrenmeyi de sevmek anlamına geldiğinden başarının anahtarlarından da birisidir.

 

 

Takımın Oyuncusu Olmak

Bir iş yerinde göreviniz ne olursa olsun, bir ekibe dahil olma düşüncesi ve bunun eylem olarak gerçekleştirilmesi hem bireyi işe bağlayacak hem de bütünlük oluşturulduğundan göreve adapte olmayı hızlandıracaktır. Takım içerisinde aktif bir dinleyici olmak, ekip arkadaşlarınızın onların düşüncelerine değer verdiğinizi hissettirecek ve güvenilir bir çalışma ortamının sağlanmasını kolaylaştıracaktır.