Ülke nüfusunun 1,3 milyar olduğu tahmin ediliyor. Çin’den sonra dünyanın en kalabalık ülkesi olarak ikinci sırada yerini alıyor. Evet, oldukça insanı bir arada barındıran bu ülkede farklı dinler, dillerin kültürlerin yaşandığı homojen bir coğrafya olarak adlandırsak yanlış olmaz. Hindistan’da bir çok dinler yaşamaktadır. Vakti zamanında Müslümanların kontrolünde olan bu ülke, sonradan İngiliz sömürgesi, şimdilerde ise Hinduların egemenliğindedir. Bu karmaşık yapı sayesinde buradaki insanların da inançları bu şekilde değişim göstermiştir. Bakıldığı zaman dünya üzerinde farklı renkleri bir arada bulunduran, dinlerin en çeşitli olduğu, bir çok dilin konuşulduğu ülkeler sıralamasında ilk sırada gelir. Farklılıklardan dolayı farklı bir yapıya bürünen Hindistan görülüp gezilmesi gereken çok farklı bir ülkedir.

 

Son yapılan Sayımlara Göre Hindistan'da İnanılan Dinler;

 

%80 Hindu

%13,5 Müslüman

%2,3 Hıristiyan

% 1,9 Sihk

% 0,7 Budist

%0,6 Belirsiz

% 0,5 Ateist 

Hindistan'da Yaşayan Ana Dinler;

 

1. Hinduizm

Hindistan’daki en yaygın olan inanıştır. Bakıldığı zaman Hinduizm bir dinden ziyade gelenekler ve yaşayış biçimleri ile harmanlaşan bir inanış biçimidir. Tek tanrılı din olmayan Hinduizm’in çoğunluk tarafından inandığı 3 büyük tanrısı vardır. Bunlar; Rama, Şiva ve Vişnu’dur ve bunlar dışında farklı tanrılara olan inançlar da söz konusudur.Tabi tanrılara önem verdikleri kadar uğruna bayramlar düzenledikleri güneş, ay, nehirler, dağlar, maymunlar ve ineklere de oldukça önem veriliyor ve kutsal sayıyorlar.

 

2. İslamiyet

Hindistan’da birçok dinin bir arada yaşanmasından dolayı birbirlerinin inançlarına saygı en üst düzeydedir. Müslümanların ibadetlerinden biri olan kurban Hindistan’da inek yerine başka hayvanları keserek yapılıyor. Ülkenin ikinci büyük dini olan İslamiyet, Gazeli Mahmud’un Hindistan’a düzenlediği seferlerle gelmiştir Endonezya ve Pakistan’dan sonra en çok Müslüman’ın bulunduğu üçüncü ülkedir.

 

3. Sihizm / Sihklik

Hindistan tarihinde siyasi ve askeri olarak önemli bir yere sahip olan Sihler, Guru Nanak Dev’in kuruculuğunda 1500’lü yıllarda doğmuştur. Bakıldığı zaman Hinduizm ve İslamiyet’in ortak bir paydası olduğu düşünülse de bu dine sahip olanlar Hinduizm ve Müslümanlığı reddederek öğretilerin direkt tanrı tarafından geldiğini savunurlar. 5 kötülüğün olduğunu savunurlar; Ego, şehvet, öfke, hırs ve maddi bağlılık. Tanrının bir insan olduğunu düşünmezler ancak herkesin tanrının oğlu olduğunu düşünürler. Bu dine mensup olanları ayırmak oldukça kolaydır. Hiç kesilmemiş saçları ve sakallarıyla ve sakin kıyafetleriyle kolaylıkla kendilerini belli ederler. Çok boş konuşmanın yasak olması nedeniyle sessiz ve sakin, derin insanlar olarak görülürler.

 

4. Budizm

Hinduizm’in bir kolu olan Budizm, Asya’nın çoğu ülkesine yayılmıştır. Hinduizm’in değer yargılarına benzer olan bu inancın iki temel kuralı vardır; hiçbir şey tesadüf olmadığı, her şeyin doğanın gücünün yanında bir karma oluşu ve devamsızlık ilkesidir. Devamsızlık ilkesine göre bazı dönüşümler diğerlerinden çok daha uzun sürse de her şey sonsuz bir döngü içinde değişime tabidir.