Türkçeye Fransızca pavillon kelimesinden aktarılan pavyon, birincil anlamıyla mimari bir terimdir. Bize göre pavyon, gündelik hayatın kesintiye uğradığı ya da bittiği var sayılan saatlerde, gün içinde ve gündemde olanı, anlatırken dans edilen, alkol tüketilen, para harcanan, para kazanılan, aşık olunan, kavga edilen, yani bir nevi insanların mutsuzluklarından ve tüm karamsarlıklarından sıyrılma yeridir. Sanılanın aksine, gözlemlerimiz ve araştırmalarımız ışığında, pavyon ve gazinolar, kendi çalışanları ve müşterileriyle epey renkli dünyalar.

Pavyon; 1980'li yıllara kadar melodram sineması ile yetişmiş kuşakların hafızasında, kader kurbanı kadınlar, mutsuz erkekler, assoliste âşık işletme sahiplerinin mekânı olan bir pavyon imgesinin varlığından söz etmek mümkündür. Oysa pavyon bundan farklı olarak, temizlik işleri ile uğraşanları, ahçısı, mezecisi, güvenlik görevlileri, garson ve komileri, sazcıları ve dansçı kadınları, vestiyer görevlisi, sigara ve çiçek satıcıları ve müdavimleriyle kendine özgü bir ritme ve pratiklere sahip bir yaşam alanıdır.

Ankara’da Maltepe, Esat, Çankırı Caddesi, Rüzgarlı Sokak ve Cebeci’ye dağılmış olan, benzer pavyonların pratikleri arasında da farklılıklar görülmesi doğaldır. Pavyon, gazino, gece kulübü arasındaki ayrımı öğrenmeye çalıştığınızda ise farklı cevaplar gelir: “pavyon hoş kaçmıyor, gazino demek daha doğru” ya da “işletmeyi pavyon diye açamıyoruz” ya da “Pavyonda kons olur, gece kulübünde revü olur, gazinoda müzikli dinleti”. Pavyonların, eğlence unsuru dışında çok önemli bir yeri mevcut Başkent için. Pavyon ve gazinoların bir diğer önemi, geçmişten bugüne, İç Anadolu bölgesinde, esnaflar ve iş adamları için, birbirlerini eğlenirken tanıdıkları, birbirlerini tanıdıkça birbirleriyle daha sık ve daha güçlü ticari bağlar kurdukları işletmeler olmalarıdır.

Diğer işletmelerin aksine, pavyonlarda, müşteri memnuniyeti en çok dikkatli edilmesi gereken husus olarak göze çarpıyor. İçinde birçok eğlence elementi barındıran bu işletmelerin sundukları ve sunacakları tüm hizmetleri eksiksiz ve aynı kalite seviyesinde sunmaları çok önemli bir nokta. İşletmelerde çalışan şeflerin, işletme müşterileri ile iletişiminin kuvvetli olması, müşterinin kendini işletme içerisinde rahat ve konforlu hissetmesi, bu işletmelere müşteri memnuniyeti açısından büyük bir avantaj sağlıyor. Müşteri memnuniyeti unsurlarını oluşturan herhangi bir gereklilik eksik kaldığı takdirde, işletmenin kaybedebileceği müşteri sayısı bir hayli fazla

Pavyon ve gazinoların bunca özelliğini bir kenara bıraktığımızda, göze çarpan büyük bir unsur söz konusu. Bu unsur, pavyonlarda ve gazinolarda eğlenmeyi tercih eden müşterilerin sessizliği ve adeta bu durumu en yakınlarından dahi saklamaları. Toplumdaki algı göz önüne alındığında, müşterinin, müşteri olduğunu saklaması şaşırtıcı bir durum değil. Toplumdaki kötü algının aksine pavyon ve gazinolar, müşterilerin kendileriyle baş başa olabilecekleri, tam olarak olmasa da, hayatlarının akışı sırasında karşılaştıkları zorluklardan ve hayatın gerçeklerinden bir an bile uzaklaşabildikleri işletmeler olarak Başkentteki önemini koruyor, ve bu koca kültür büyümeye devam ediyor