Karşımızdaki esnediğinde neden biz de esniyoruz bilmediğimiz gibi aslında çoğumuz neden esnediğimizi de bilmiyoruz. Birçok memeli, bazı kuşlar ve sürüngenlerde de görülen esneme hareketi ağzın açılıp gözlerin kısılması ve bazen de gerilmenin eşlik ettiği bir harekettir. Genellikle yorgunluk belirtisi gibi görülen esneme uyanınca da meydana gelebilir ve yaklaşık 6 saniye sürer. Açlık, vücut ısısı gibi evrimsel eylemlerden sorumlu olan beynin kısmı hipotalamus ile ilgili olan esnemenin hedefi derin solumadır. Eylemsizlik yüzünden oksijen azaldığı için esneme gerçekleşir diye bilinirken 1987 yılında yapılan deneyler bunu çürütmüştür. Esneme, insanın kendini iyi hissetmesine neden olduğu için psikolojiktir açıklaması ise henüz kanıtlanmamıştır. Esneme vücudumuzu esneterek kan basıncımızı yükseltmektedir ve esnediğimizde zihinsel uyanıklıkta güçlü bir değişim gerçekleşir.

 

Karşımızdaki Esneyince Neden Biz de Esneriz?

Esneme davranışsal bir hareket olabilir. Bu yüzden de aslında neden bulaşıcı olduğu açıklanmış oluyor. Örneğin körlerde işe yarayan bir yol esneyen birinin sesinin dinletilmesidir. Bunun dışında insanlar esneyen bir hayvan fotoğrafı gördüğünde veya esnemekle ilgili bir yazı okuduğunda da esneyebiliyor. Esnemekle ilgili olan bu yazıyı okurken de esneyebilirsiniz. İnsanlar 1-2 yaşlarında başka insanlardan esneme kapma alışkanlığına başlarlar. Diğer bir açıklamaya göre ise esneme insanlara yorgun olduklarını hatırlatır. Başka bir açıklamada ise esneme esnasında dişler gösterildiği için bilinçaltında saldırgan bir davranış olarak algılanıp ona karşılık verdiğimiz söyleniyor. Oysa esneme gevşemeyi veya rahatlığı da gösterebilir.

 

Esneme Bulaşıcı Mıdır?

İnsan beyni sinir sistemi aracılığıyla vücudumuza birçok mesaj iletir. Bunlardan birisi de etki- tepki meselesidir. Esneyen birini gördüğümüzde onun oluşturduğu etkiye bizim de esneyerek tepki vermemiz buna bir örnektir. Yani evet, esnemek bulaşıcı bir eylemdir.

 

Esnemeyi Durdurmak Mümkün Müdür?

Esneme; gözlerde sulanmaya, kaslarda gerginliğe, yüksek ses oluşumuna sebep olduğundan esnediğimiz zamanlarda bunu durdurmak isteyebiliriz. Özellikle toplu bir ortamda iletişim halindeyken bu eylem karşı tarafa ondan sıkıldığınız mesajı verebilir. Bu gibi durumlarda esnemeyi durdurmak için su içebilir, yüzümüzü yıkayabilir, açık havaya çıkabilir veya burundan alıp ağızdan vermek suretiyle derin derin nefes alabilirsiniz.

 

Esneme Hakkında Şaşırtıcı Bilgi

Çalışmalar, esnemeyle, stresli ya da korkutucu durumlar arasında bir ilişki olduğunu gösterdi. Madagaskar maymunlarının çok sık esnedikleri gözlemlendi. Davranışları detaylı bir biçimde incelendikten sonra özellikle yırtıcı bir hayvandan kaçıp kurtulmayı başardıklarında esnedikleri bulundu. Daha sonra bir tehlike algıladıklarında da esnedikleri fark edildi ve böylece daha önceki bulgular onaylanmış oldu. Araştırmacılar pek çok sonuca ulaştı. Birincisi esnemenin stresin sebep olduğu duyguları azalttıığıydı. Başka bir deyişle, madagaskar maymunları, esnerken sakinleşiyorlardı. Ayrıca araştırmacılar, tehlikeli ya da korkutucu bir anda esnemenin algıları keskinleştirip beyni alarama geçirdiğini ortaya koydular. Bu sonuçlar insanlar için de geçerli. Örneğin atletler büyük bir yarışın hemen öncesinde sıklıkla esnerler. Aynı davranışı, tehlikeli görevlerin öncesinde ve sonrasında, orduda da gözlemliyoruz. Bu yüzden esnemenin aynı zamanda bir savunma mekanizması olduğunu da söyleyebiliriz.