Nil, Afrika

 

Dünyanın en uzun nehri olan Nil, toplam 6.825 kilometre uzunluğundadır. Havzası kıtanın onda birini kaplayan Nil Nehrinin akışı güneyden kuzeye doğrudur. Beyaz, Mavi ve Atbarah Nehirleri olmak üzere üç ana kolu vardır. Nil, Akdeniz’e dökülür.


Amazon, Güney Amerika

Dünyanın ikinci en uzun nehri olan Amazon Nehrinin uzunluğu 6.437 kilometredir. Peru’da bulunan And Dağları’ndan doğar ve doğuya doğru akar. Atlas Okyanusu’na dökülen Amazon, tüm dünya nehirlerinin taşıdığı suyun yaklaşık %25’ini taşır.


Chang Jiang (Yangtze), Asya

 

Uzun ırmak anlamına gelen Yangtze, dünyanın üçüncü en uzun nehridir. Uzunluğu 6.380 kilometre olan Yangtze, Çin’in batısından Doğu Çin Denizi’ne doğru akar. Dünyada yalnızca bir ülkeyi sulayan en büyük nehirdir.


Mississippi, Kuzey Amerika

Kuzey Amerika’nın en uzun akarsuyu olan Mississippi Nehrinin uzunluğu 5.971 kilometredir. Neredeyse tamamı Amerika Birleşik Devletlerinde, %2’ye yakın bir bölümü ise Kanada sınırları içerisindedir. Missouri ve Jefferson Nehirleri Mississippi Nehrinin ana kollarını oluşturur. İsmi, Kızılderili dilinde büyük ırmak anlamına gelir.


Yenisey-Angara, Asya

 

Toplam uzunluğu 5.536 kilometre olan Yenisey Nehri, Angara ve Selenga olmak üzere iki ana kola sahiptir. Moğolistan dağlarından doğan Yenisey, Arktik Okyanusu’na dökülen en büyük akarsu sistemidir. Yenisey, Eski Kırgız Türkçesinde büyük nehir anlamına gelir.


Huang (Yellow, Sarı), Asya

 

5.464 kilometre uzunluğundaki Sarı Nehir, dünyanın en uzun altıncı nehridir. Çin’in batısından doğan ve Bohai Denizi’ne akan Sarı Nehir, Çin’in medeniyet beşiği ve sıklıkla meydana gelen sellerden dolayı Çin’in kederi olarak da anılır.


Ob-Irtysh (Obi), Asya

 Ob-Irtysh Nehri, 5.410 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın en uzun yedinci nehridir. Sibirya’nın güneyinden doğar ve Kuzey Buz Denizi’ne dökülür. Tamamı Rusya Federasyonu içinde bulunan Obi Nehri, Biya ve Katun nehirlerinin birleşmesinden oluşur.


Amur, Asya

Amur ya da Kara Ejder Nehrinin uzunluğu 4.416 kilometredir. Amur, Tatar Boğazı’ndan Büyük Okyanus’a dökülür. Amur Nehri, Rusya ve Çin’in doğal sınırını oluşturur.


Lena, Asya

 

4.400 kilometre uzunluğundaki Lena, Baykal Dağları’nda doğar ve Laptek Denizi’ne dökülür. Lena, yolu boyunca Kirenga, Vitim, Olyokma ve Aldan gibi nehirlerle birleşir.


Kongo, Afrika

 Orta Batı Afrika’nın en uzun nehri olan Kongo’nun uzunluğu 4.370 kilometredir. Afrika’nın Nil’den sonra en uzun nehri olma özelliği de taşıyan Kongo, Atlas Okyanusu’na dökülür.