Dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilen Çin Seddi, dünyanın en uzun geçmişe sahip yapılarından birisidir. Çin seddinin yapımı M.Ö 221 yılında başlamış ve M.S 17. Yüzyıla kadar devam etmiştir. Duvarın resmi bitiş tarihi son Ming hükümdarının devrildiği 1644 yılına denk gelir.

Zamanın orta çin krallıkları, kuzeydeki etnik grupların saldırılarını engellemek için sınırlarda duman işaretlerinin verildiği, kule ve kaleleri birbirine setlerle bağlamışlardır. Bu en eski çin seddidir. Uzun bir inşa süresi olan bu savunma duvarının yapımı yaklaşık 2000 yıl sürmüştür.

Çin Seddi, Po Hay körfezi kıyısından başladıktan sonra Hu Hang Ho nehrini ikiye bölerek güney batıya uzanır ve oradan Gobi çölünün güneyinden devam eder. Birleşmiş Çinin ilk yöneticisi korkunç despot Qin Shihuangali, M.Ö 221 yılında köylüleri, askerleri, suçluları ve siyasi esirleri çalıştırarak duvarın eski bölümleri inşa ettirmiştir. Bu sed, kuzeydeki Mongol düzlüklerinin savaşçı atlı göçebelerine karşı bir siper görevi gördüğü gibi imparatorun gücünü ve görkeminide ortaya koymaktadır.

Duvarın yapımında 300 bin kişinin çalıştığı tahmin edilmektedir. O dönemlerde Çin Seddinin uzunluğu 5 bin km’yi aşmıştır. Qin hanedanından sonra Han hanedanı, Çin seddini 10 bin km üzerine çıkarmıştır. Han hanedanından sonraki süre içerisinde her dönemin yöneticilerinin Çin Seddini farklı derecelerde inşa ettirmiştir. Şimdi görülen Çin Seddi Ming hanedanı döneminde (1368-1644) inşa edilmiş olandır ve uzunluğu 8851 kilometredir.

Bir savunma projesi olarak dağ sırtları boyunca inşa edilen Çin Seddi, çöller, otlaklar ve bataklıklar aşmaktadır. Duvar yüksekliği yaklaşık 10 metre genişliği 4 ile 5 metre arasındadır. 3 veya 4 atın yanyana yürüyebildiği bu genişlik askerlerin hareketlerine, tahıl ve silahların nakliyesine elverişlidir. Belirli aralıklarla bulunan kulelerde askerler dinlenir, silahlar ve tahıllar bu kulelerde korunurdu. Düşmanlar gelince kulelerde yakılan ateşten çıkan dumanlarla savaş işareti verilirdi.

Yüzyıllarda Çin Seddinin üzerinde binlerce savaş yaşanmıştır, bu savaşların sonuncusu 1938yılındaki Çin-Japon savaşı olmuştur.

Günümüzde Çin Seddinin askeri işlevi kalmamasına rağmen kendine özgü mimarisi ve güzelliği herkes tarafından hayranlıkla karşılanmaktadır kuş bakışıyla, uçan bir ejderhayı andıran Çin Seddi, yakından bakıldığında görkemli kuleleri, dimdik merdivenleri ve dağ sırtında uzanan dalga şeklindeki yüksek duvarlarıyla büyük bir sanatsal cazibe merkezidir.

Meraklısına Notlar:

-          El arabası bu duvarın inşası sırasından çinliler tarafından bulunmuş ve kullanılmıştır.

-          Yapı, Çin Seddi (Great Wall Of China) isimini 19. Yüzyılın sonlarında almıştır.

-          Seddin inşası sırasında binlerce insan hayatını kaybetmiştir ve ölenler seddin dibine gömülmüştür bu yüzden dünyanın en uzun mezarlığı olarakta bilinir.

-          Efsaneye göre duvarın yapım güzergahı bir ejderhanın bıraktığı izler takip edilerek belirlenmiştir.

-          Avrupalıların Çin Seddi ile tanışması ise 1605 yılında Portekizli kaşif Bentode Goisaracılığı ile bulunmuştur.

-          Çin Seddinin en yüksek noktası Pekin yakınlarından “Haita Dağı” üzerindedir ve deniz seviyesinden yaklaşık 1525 metre yüksekliktedir.