·          Chıtza Guatemala’nın Peten Itza gölü çevresinde yaşayan Maya halkına verilen addır.

·          Chichen Maya dilinde “Kuyu Ağzı” anlamına gelir.

·          Chichen İtza , Itzaların kuyusunun ağzı anlamındadır.

·          Şehirde bulunan bölgenin en büyük 2 obruğu hem şehrin suyunun depolanmasına hem de tanrılara sunulan canlı insan kurbanlar için yapılan törenler dede kullanılmıştır.

·          Kalıntıların bulunduğu arazi 29 Mart 2010 yılında Yucatan eyaleti tarafından satın alınana kadar şahısa ait özel bir araziymiş.

·          İspanyollar döneminde Latin alfabesiyle Maya dilinde yazılmış Kahin Jaguar anlamına gelen Chilam Balam adı verilen Mayaların kutsal yazılı belgelerinde şehrin Yedi Büyük Ev, ya da Yedi Büyük Çalı anlamında başka bir isme sahip olduğundan bahsedilir.

·          Şehrin Milattan sonra 600 ile 900 yılları arasında önemli bir ekonomik güç olduğu ve tüm güney ve Orta Amerika’da ki ticari yolları kontrol ettiğinden bahsedilir.

·          Chichen Itza’nın tek bir kral tarafından değil çoklu bir yönetici grubu tarafından yönetildiğinden bahsedilir.

·          Şehrin merkezinin yaklaşık 5 kilometre karelik bir alanda yer aldığı ama etrafında yadsınamayacak kadar çok sayıda küçük yerleşimler olduğu kabul edilmektedir. Keza merkezin dini törenler, kutsal top oyunu ve astronomik çalışmalar için kullanıldığı, bunun haricinde halkın girmediği kabul edilir.

·          1250 yılı civarı şehir eski önemini kaybetmeye başlamıştır.

·          Chichen Itza İspanyol sömürgeciler geldiğinde önemli bir zarar görse de hiç bir zaman tamamen terk edilmez.

·          Şehrin tüm binaları birbirine “Beyaz Yol” adı verilen taş döşeli yollar ile bağlanmıştır.

·          El Castillo ya da Türkçe karşılığı ile Kale adındaki piramit şehrin tam merkezinde bulunmaktadır. Bu tapınak, Yılanların tüylü efendisi anlamındaki Quetzalcoatl kelimesinin Yucatan bölgesindeki yerel dillerde karşılığı olan Kukulkan’a adanmış evrensel bir güneş takvimidir.

·          Tapınak gündüz ve gecenin eşit olduğu 20 mart ile 23 eylül ekinokslarında, en uzun gün olan 21 haziran ve en kısa gün olan 21 aralıkta, yani yaz ve kış gündönümlerinde, ayrıca 16 temmuza denk gelen ve güneşin dünyanın tepe noktasında olduğu, Maya yeni yılının başlangıç gününde, merdivenlerin alt başında bulunan 2 yılan başının piramidin gövde kısmındaki basamakların yaptığı ilginç gölge oyunları sayesinde, bu yılanlar adeta canlıymış hissi verir.

·          Tapınağın dört tarafında bulunan 91 basamağa en tepedeki sunak kısmının tek basamağı da eklenince elde edilen 365 sayısı, 1 güneş yılını temsil etmektedir.

·          Kukulkan piramidi 18 derecelik bir açıyla inşa edilmiştir ki bir maya güneş yılında 18 ay vardır.

·          Mayalar zamanı tam olarak hesaplayabilmek adına 3 tür takvim kullanmışlardır.

·          Bu takvimlerden ilki Kutsal ya da Dini takvimdir. 20’şer günlük 13 aydan oluşur.

20 sayısı insanın toplam parmak sayısı olduğu için Mayalar tarafından kutsal kabul edilmiştir.

13 sayısı ise dünyanın yaratıcısının oturduğu cennetin en üst katını temsil eder. Aynı zamanda Mayalar kötülüklerin bedenimize girebileceği 13 nokta olduğunu kabul eder.

260 günden oluşan dini takvim, bir bebeğin ana rahmine düştükten sonra doğmasına kadar geçen süreyi esas almıştır.

·          İkinci takvimleri ise bizim bugün de kullandığımız, dünyanın güneş etrafında dönüş süresini temsil eden, 20’şer günlük 18 aydan oluşan Güneş takvimidir. Mayalar her takvim yılının sonunda ayrıca 5 tanrı ismine adanmış ve tanrıların dinlenmeye çekilip dünyanın korumasız kaldığı 5 artık gün olduğunu kabul edip takvimlerini 365 güne tamamlamışlardır. Bu artık 5 günde dünyanın korunması için ayinler ve dini törenler düzenlenir tanrılara kurbanlar verilir.

Her iki takvimin döngüsü kutsal döngü adı altında birleşir ve bu iki takvimin başlangıç günlerinin tekrar aynı olması için 52 yıl gerekir.

Kukulkan piramidinin bugün çıkılamayan en tepesinde çıngıraklı yılan kuyruğu şeklinde biten bir sütün vardır. Maya astronomisinde çıngıraklı yılan kuyruğu tasviri Pleiades   takımyıldızını temsil etmektedir. Ayrıca bu sütunun üzerinde ki yuvarlak kabartma güneşi temsil etmektedir ve sütunun gösterdiği nokta Pleiades   takımyıldızının Zenith noktası yani astronomi terimiyle gökte dünya yörüngesine göre ulaşabileceği en yüksek noktadır.

Pleiades   takımyıldızının 52 yılda bir döngüsünü tamamlayıp dünyanın eksenine göre tepe noktasına gelmesi ve bu günün Maya dini ve güneş takvimlerinin başlangıç günü olması oldukça önemli bir astronomik hesabın kanıtıdır.

Mayalar, 52 yıllık zaman döngüsü sonunda alttakini kaplayacak biçimde üste yeni bir piramit inşa etmişlerdir ve şu anki tapınak içinde üst üste inşa edilmiş 4 tane piramit bulunmaktadır.

·          Mayalar güneşin ikizi ve savaş tanrısı olarak kabul ettikleri Venüs gezegenine de çok önem vermişler ve 3. Takvimlerini Venüs’ün 584 günlük yörüngesine göre düzenlemişlerdir.

Venüs’ün yörünge hareketini tamamlarken dünyanın yörüngesiyle olan açı sayesinde 4 evrede gözlemlenir. Dünya ile güneş arasından geçtiği yeryüzünden görünmeyen 8 günlük ilk evre sonunda başlayan 236 günlük Venüs’ün gün doğumundan önce gözlendiği yani sabah yıldızı adını aldığı ikinci evre. Ardından 90 günlük güneşin arkasından geçtiği 3. ve takip eden 250 gün boyunca Venüs’ün gün batımından sonra yani akşam yıldızı olarak görüldüğü son evre ki Mayalar takvimlerini Venüs’ün sabah ve akşam yıldızı olarak görüldüğü tarihlere odaklamışlardır.

Dünyanın ve Venüs’ün 5 e 8 oranındaki hareketini kutsal döngü olarak kabul etmişlerdir yani 2625 günde Venüs 5 dünya 8 kere yörüngesi etrafında döner.

·          Mayaların kullandığı 3 takvim birbirini 104 yılda başlangıç günleri aynı olacak şekilde keser ki Mayalar bu güne kutsal yaşlılık adını verirler.

·          Maya şaman öğretisine hakim olan tüm yerliler her yıl 21 Aralık’ta saat 12.11’de şaman davulu çalarak bu piramidi ve temsil ettiği öğretiye saygılarını belirtirler.

·          El Castillo’nun kuzeyinde bir Venüs platformu vardır.

·          El Castillo’ya uzak bölümde bulunan içindeki sarmal merdiven sayesinde El Caracol, ya da Türkçe adıyla salyangoz adını taşıyan tapınak aslında astronomik bir gözlem evidir ve şehrin en alışılmadık yapısıdır.

·          Gözlemevinin pencere ve kapılarının yerleştirilmesinden Venüs’ün yörüngesini takip ettiği tahmin edilmektedir.

·          Bu binalar grubu içinde Kutsal Top Oyunu alanı önemli bir yer tutmaktadır. Pelotte adı verilen kalça omuz ve baş vasıtasıyla ağırlığı 3 kilograma kadar çıkabilen kauçuk topun çemberden geçirilmesi sonucu kazanan takım kaptanının kurban edildiği ilginç bir oyun bu ve Maya kalıntıları içinde bu kadar iyi korunmuş daha büyük bir saha yok.

·          Top sahasının 83 metre uzunluğu, 8,2 metre yüksekliği vardır ve topun geçirildiği çemberlerin bulunduğu duvarların birbirinden uzaklığı 27 metredir.

·          Chichen Itza’daki Jaguar Tapınağı’nın girişinde nöbet tutan taştan hayvan heykelleri bulunmaktadır.

·          Top sahasının içindeki duvar rölyeflerinde kafa kesme sahneleri hala görülebilmektedir.

·          Chichen Itza şehrinde toplam 13 tane Kutsal Top Oyunu alanı olduğu düşünülüyor.

·          Pelotte sahasının yan tarafında T şeklinde etrafı kurukafa kabartmalarıyla süslü kurbanların kafataslarının saklandığı Kafatası Rafı ya da platformu gene şehirdeki kurban verme inancının önemini yansıtan binalardan biridir.

·          Bazı yıllar tanrıları sakinleştirmek için binlerce insan kurban verildiği bilinmektedir.

·          Bu binaların kuzeyinde Cenoto Sagrado ya da Türkçe adıyla kurban kuyusu vardır. Şehrin suyunu depolayan 2 obruktan büyük olanı 60 metre çapında 35 metre derinliğindeki bu kuyuya kurbanlar ayaklarına ağırlık bağlanarak atılırmış. Kurtulabilen olursa tanrının kurbanı reddettiği ve kötü günler yaşanacağına inanılırmış.

·          Kalıntılar arasında ziyaret edilen bölümden biraz uzakta iç duvarlarındaki resimler milattan sonra 869 yılına tarihlenen renkli ev adını almış Casa Colorado şehirdeki en eski binadır.

·          Chichen Itza ‘da Kukulkan piramidinin hemen arkasında bugün 168 sütunun hala ayakta kaldığı 1000 sütunlu Savaşçılar Tapınağı’na bir kemerin altından geçilerek girilmektedir. Toltek ve Maya savaşçıları dışında, jaguar ve kartal figürleri de işli sütunların zamanında bir çatıyı taşıdığı öngörülmektedir.