Büyük şirketlerde şıkça karşılaşılan unvanlardan birisi de CEO. Kritik bir konumda olan ve şirketlerin işleyişinde önemli işlere imza atan CEO’lar insanlar tarafından merak ediliyor. Peki, CEO nedir?

 

CEO nedir?

CEO, İcra Kurulu Başkanı veya tam çevirisi ile Yönetim Ofisleri Şefi (İngilizce: Chief Executive Officer, CEO), bir şirket, örgüt ya da acentenin en üst dereceli yöneticisidir.

Nispeten az hissedarı olan şirketlerde (İngilizce: closely held corporations) geleneksel olarak COO, aynı zamanda yönetim kurulu başkanıdır (CEO). Özellikle bir kişi başkan ve CEO unvanlarını elinde tutarken başka biri de başkanlık görevinde ya da bir şirketin günlük işlerini yürütmekle sorumlu yöneticisi (İngilizce: chief operating officer - 'COO') olur. ABD'de CEO, Birleşik Krallık'ta ise Yönetici Müdür (İngilizce: Managing Director) terimi tercih edilir.

 

Bu yönetimin altındaki yönetici, ABD'de İcra Kurulu Başkan Yardımcısı (İngilizce: Executive Vice President), Birleşik Krallık'ta ise Yetkili Müdür (Executive Director) diye adlandırılır. Halka açık şirketlerde CEO ve başkanlık görevleri birbirlerinden ayrılabilir.

 

CEO'nun sorumlulukları nelerdir?

Şirketin yasal yapısına bağlı olarak, Yönetim Kurulu veya başka bir yetkili merci tarafından belirlenir. Bu sorumluluklar son derece kapsayıcı veya sınırlandırılmış olabilir ve genellikle Yetkili bir heyete bağlı olurlar. Çoğu zaman bu yetkiler; şirketin stratejisini ve siyasi tutumunu belirleme, liderlik, yöneticilik, şirketin iletişimi ve alınan kararları uygulama gibi alanları kapsar.

 

İcra Kurulu Başkanı iletişimden sorumlu olarak basına ve şirketin çalışanlarına gerekli açıklamaları yapar. Lider olarak yönetim kuruluna gerekli tavsiyeleri verir, çalışanları motive eder ve şirket içindeki değişiklikleri yönetir. Bir yönetici olarak da şirketin günlük operasyonlarını yönetir. Bu özellikler İcra Kurulu Başkanının şirketin tüm sektörlerdeki birimleri ve iş alanları - faaliyetler, reklam, finans, insan kaynakları da dahil olmak üzere- üzerinde hayati kararları verme yetkisi olduğunu gösterir. İcra Kurulu Başkanı şirketin sahibi olmak zorunda değildir.