Küfür etmek çoğu zaman eğitimsizlikle, iletişim kabiliyetinin düşük olmasıyla ve kabalıkla eşletirilen bir durumdur. Küçükken ‘Ağzına acı biber sürerim’ tehditleriyle önüne geçilmeye çalışılan küfür etme alışkanlığı, kişi olgunlaştıktan sonra önüne geçilemez bir hale dönüşebilir.

Peki ya size küfür etmeninde iyi şeylere delalet edebileceği söylesek ne dersiniz? Uluslararası bir araştırmacılar ekibi, çalışmaları sonucunda küfür eden insanların daha dürüst olduğuna dair bulgular elde ettiler. Bu araştırmaya göre günlük hayatında argo kelimeler kullanan kişiler daha az yalan söylüyor ve karşılarındaki insanı aldatmaya daha az meyilli oluyorlar.

 

Küfür Dürüstlük Göstergesi

Hollanda, İngiltere, ABD ve Hong Kong’dan araştırmaya katılan psikologların ‘Sosyal Psikolojik ve Kişilik Bilimi’ (Social Psychological and Personality Science) dergisinde yer alan araştırmasında, küfürü sık kullanan insanların daha dürüst olduğuna dair elde edilen verilere yer veriliyor.

Telegraph’da yer verilen habere göre araştırmanın detaylarıysa şöyle. Araştırmacılar ilk olarak sosyal medya kullanıcılarıyla olan etkileşimleri içeren bir dizi anket hazırladılar. Bu anketlerde amaç insanları argo dil kullanımlarına dair olan görüşleri ölçmekti. İlk olarak hazırlanan ankette, 276 katılımcıdan en sık kullandıkları ve kullanmaktan hoşlandıkları argo kelimeleri sıralamaları istendi. Katılımcıların bu listenin içerisinde argo kelimeleri kullanma nedenlerini de belirtmeleri gerekiyordu. Ardından katılımcılar bir çeşit yalan testini sokuldular. Bu teste kolayca cevap verebilecekleri, çeşitli toplumsal doğrulara yer verildi. Bu çalışma sonucunda ortaya çıkan sonuçsa şaşırtıcıydı. Günlük hayatta çok daha fazla sayıda argo kelime kullandığını belirten katılımcılar, yalan testinde daha az yalan söylemişleri.

Araştırmanın diğer bir ayağında ise 75.000 Facebook kullanıcısına dair veriler incelendi. Bu kullanıcıların Facebook’da gerçekleştirdikleri konuşmalarda, paylaşımlardaki argo kelime kullanımları incelendi. Araştırma, daha fazla küfür kullanan insanların, ben kelimesini ve kalıbını daha çok kullandığını ortaya çıkardı. Ben kalıbını kullanan insanlar daha dürüst ve doğrucu bir karaktere sahip oluyorlar. Görüldüğü üzere bir önceki araştırma ayağında olduğu gibi sosyal medyada daha sık küfür eden insanlar, daha dürüstler. Aynı zamanda bu çalışma küfür kullanımıyla ilgili coğrafi bir haritayı da gözler önüne serdi. Çalışmaya dahil edilen Facebook kullanıcıları Amerika’da ki farklı eyaletlerden seçilmişti. Çalışma gösterdi ki bazı eyaletlerde argo kullanımı diğer eyaletlere göre daha fazla oranda. Örneğin, kuzeydoğu’da bulunan New York, Delaware gibi eyaletlerde insanlar daha fazla küfür içeren bir dil kullanırken, güneyde bulunan Tennesse, Mississippi ve Arkansas gibi eyaletlerde insanlar daha küfür kullanıyor. Bu durum bizlere farklı coğrafya ve kültürlerde küfür kullanıma bakış açısının farklılıklar gösterdiğini anlatıyor.

 

Küfür Etmek Çok Yönlü Bir Eylem

Cambridge Üniversitesi Big Data Analytics’te öğretim görevlisi olan Dr. David Stillwell ise küfür kullanımının pek çok farklı yönü olduğunu vurguluyor.

‘Küfür ve samimiyetsizlik arasındaki ilişki zorlu bir mesele. Küfür etmek çoğu kez uygunsuz görülebilir, ancak aynı zamanda birilerinin size samimi görüşlerini ifade ettiğinin de kanıtı olabilir. Dillerini daha lezzetli olacak şekilde süzmedikleri gibi görüşlerini de filtrelemiyorlar.’

 

Bu noktada argo kullanımıyla ilgili farklı görüşler olduğunu söylemek mümkün. Ağzına gelen kelimeyi herhangi bir çekincesi olmadan söyleyen, daha az düşünerek konuşan insanların daha samimi olabileceği gerçeği aslında çok da şaşırtıcı değil. Peki ya sizin küfür kullanımıyla ilgili fikirleriniz neler? Size göre de argo kelimeler kullanan insanlar daha mı dürüstler?